IZZINI GALATIEŠU VĒSTULI

7. jūlijs, 2017

Sabatskolas skolotāju seminārs 23. jūlijā plkst. 11.00, Baznīcas ielā 12a, Korintas zālē.

Galvenais runātājs Daumants Kleimanis (LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa).

Programmā sarunas par Galatiešu vēstuli, diskusijas par novitātēm sabatskolas metodikā, sadraudzība un cienasts.

Aicināti sabatskolas skolotāji, dalībnieki un visi interesenti.

Info: 29266734