Lūgšanu nedēļa - "Vienīgi žēlastībā"

2. novembris, 2017 | Baiba Bērziņa

Šajā gadā no 4.-11.novembrim Vispasaules Adventistu draudze "Lūgšanu nedēļas" ietvaros vienojas kopīgās lūgšanās.

Šī gada lūgšanu lasījumi norāda uz evaņģēliju, kā mūsu pestīšanas pamatu tikai un vienīgi Kristū. Jēzus mīlestība pret mums - grēciniekiem ir cerības pamats! "Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana." /Ap.d.4:12/

Lai Dievs Jūs svētī, iedrošinot savas draudzes lūgšanas nedēļā pulcēties kopā jeb saslēgties telefonkonferences zvanos. Arī bērniem ir savi lasījumi.

Ja draudzei nav iespēja uzsākt lūgšanu nedēļas aktivitātes tieši šajā nedēļā kopā ar plašo Adventistu ģimeni visā pasaulē, ieplānojiet to kādā no nākamajām nedēļām!

Septītās dienas adventistu draudzes prezidents Teds N.C.Vilsons: "Lai Tas Kungs mūs svētī, kad mēs kā vienota pasaules draudzes ģimene sapulcēsimies, lai kopīgi studētu un lūgtu šajā nozīmīgajā pasaules vēstures brīdī."

Baiba Bērziņa
LDS Lūgšanu kalpošanas nodaļas vadītāja

Lejuplādes

Lūgšanu nedēļas lasījumi PDF

Saistītie materiāli