Jaunumi

Lapa kopā 11 PrevNext

Viss tiem bija kopīgs

20. jūlijs, 2018
Sadraudzību starp mācekļiem stiprināja drīzā Kunga atnākšanas sajūta. Viss tiem bija kopīgs. Nebija iemesla raizēties par rītdienu, jo drīz nāks Mesijas valstība un Kristus nodrošinās visu nepieciešamo, jo Viņš to bija solījis – dzenieties pa priekšu pēc Dieva [..]

Pastāvēt apustuļu mācībā

17. jūlijs, 2018
Apustuļu darbu grāmatā par pirmkristiešu draudzi ir rakstīts: “tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās” (Ap.d. 2:42). Tas sasaucas kopā ar pirmkristiešu draudzē praktizēto mantas izdalīšanu savā starpā, draudzkopību un [..]

Dāvana runāt mēlēs

11. jūlijs, 2018
Šī ceturkšņa sabatskolas viela ir par Apustuļu darbu grāmatu, un šonedēļ konkrēti par Vasarsvētku dienu. Šīs grāmatas 2. nodaļā ir rakstīts par Svētā Gara nākšanu, kas deva mācekļiem spēju runāt “mēlēs”. Šajā Bībeles tekstā ir svarīgas “mēļu” (sengrieķu [..]

Un jūs saņemsiet spēku

5. jūlijs, 2018
Šī ceturkšņa sabatskolas temats mums atgādina pašu kristīgās draudzes iesākumu, kad Kristus mācekļi saņēma spēku, lai būtu Viņa liecinieki. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un [..]

Sabats šodien un rīt - 3. daļa

23. maijs, 2018
Vai tu zināji, ka Kristus atpirktie baudīs Sabatu visu mūžību? Tā ir taisnība! Kā Ādams un Ieva ievēroja Sabatu pirms grēkā krišanas, tāpat tas tiks ievērots arī Debesīs un Jaunajā Zemē. Šis brīnišķīgais pravietojums ir atrodams Jesajas 66:22-23: [..]

Sabats šodien un rīt - 2. daļa

21. maijs, 2018
Kā Sabats uzlabo mūsu fizisko, mentālo un garīgo veselību? Statistika rāda, ka stress ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ strauji pieaug slimības un nelaimes mūsu sabiedrībā; viens no galvenajiem stresa izraisītājiem ir mūsu pašu straujā dzīve. Sabats [..]

Sabats šodien un rīt - 1. daļa

15. maijs, 2018
Dieva žēlastībā tu esi uzzinājis par neparasto brīdi laikā – Sabatu. Tā ir svētīta un svēta diena katras nedēļas beigās. Tu esi redzējis, kā Dievs to ir izveidojis no laiku sākuma un kā Viņa tauta, sākot ar Ābrahāmu un Mozu un beidzot ar Jēzu un apustuļiem, to [..]

Sabata vēsture – 3. daļa

11. maijs, 2018
Mācekļi saņēma misijas darba uzdevumu no paša Jēzus – līdzdalīt labās ziņas visai pasaulei. Kungs bija dāvājis tiem nozīmīgu lomu Savas draudzes dibināšanā, neilgi pēc tam tos sāka saukt par kristiešiem, jo viņi bija Kristus sekotāji. Viņi ticēja, ka [..]

Sabata vēsture – 2. daļa

30. aprīlis, 2018
Jēzus laikā Sabats joprojām ieņēma nozīmīgu vietu no jūdu dzīvē un paražās. Vai tu zināji, ka visos četros evaņģēlijos vārds Sabats tiek minēts apmēram 60 reizes? Jēzus dzīve un kalpošana arīdzan īpaši vijās ap Sabatu. Bībele skaidri parāda, ka Sabata [..]

Lapa kopā 11 PrevNext