Gustavs Latgalis

Mācītājs

Saulkrastu grupa, Strenču draudze, Valkas draudze, "Zilaiskalns" grupa

(+371) 29999731
latgalis.gustavs@gmail.com

Izglītība
No 2017.gada Medicīnas Misionāru apmācība, MTempleS Misija ASV

Kalpošana
2020 gads mācītājs Saulkrastu un palīgmācītājs Strenču un Valkas draudzēs
2018.g. Bībeles strādnieks