Vineta Laudurga

Mācītāja

Rīgas 1. draudzes - nedzirdīgo grupa

(+371) 26466269
vineta_l@hotmail.com

Izglītība

2007.g. humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē, LU
1994.g. humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā, LU

Kalpošanas vēsture

1995. līdz šim laikam palīgmācītāja Nedzirdīgo nodaļā
1991.-1995.g. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu Savienības Literatūras nodaļas tulks, korektors