Imunizācija

2. aprīlis, 2015

Septītās dienas Adventistu Baznīca īpaši akcentē veselību un labklājību. Adventistu Baznīcas uzsvars uz veselību balstās uz biblisko atklāsmi, E.G.Vaitas (Baznīcas līdzdibinātājas) inspirētajiem rakstiem un uz zinātniskās literatūras profesionālapskati. Un kā tādi mēs mudinām uz atbildīgu imunizāciju/vakcināciju un mums nav nekādu reliģisku vai ticībā balstītu iemeslu nemudināt savus sekotājus ar atbildības sajūtu piedalīties aizsargājošajās un preventīvajās imunizācijas programmās. Mēs atzinīgi vērtējam iedzīvotāju veselību un drošību, kurā iekļauta “kolektīvās imunitātes” uzturēšana.

Mēs neesam katra draudzes locekļa sirdsapziņa, un atzīstam personīgās izvēles. Tās cilvēks veic pats. Izvēle atteikties no imunizācijas netiek uzskatīta un to nevajadzētu uzskatīt par Septītās dienas Adventistu Baznīcas dogmu vai doktrīnu.