Par azartspēlēm

9. jūlijs, 2000

Azartspēles [tas ir, laimes spēles uz naudu] arvien vairāk iespaido cilvēkus visā pasaulē. Ideja par laimestu uz citu spēlētāju rēķina ir kļuvusi par mūsdienu lāstu. Sabiedrība maksā par ar šīm spēlēm saistīto pieaugošo noziedzības līmeni, palīdzību upuriem un izirušām ģimenēm, kas sagrauj dzīves kvalitāti. Septītās dienas adventisti vienmēr ir noraidījuši azartspēles kā nesavienojamas ar kristīgajiem principiem. Tas nav pieņemams izklaides veids vai likumīgs ienākumu avots.

Azartspēles pārkāpj kristīgos namturības principus. Dievs nosaka darbu kā materiāliem labumiem piemērotu ienākuma avotu, nevis laimes spēles, sapņojot iegūt laimestu uz citu rēķina. Azarspēlēm ir milzīgs iespaids uz sabiedrību. Noziegumi, lai samaksātu par azartspēļu spēlēšanas ieradumiem, nepieciešamā pastiprinātā apsardze un tieslietu izdevumi, kā arī ar azartspēlēm saistītā narkotiku lietošana un prostitūcija, palielina finasiālās izmaksas. Azartspēles nesniedz ienākumus; drīzāk tās atņem līdzekļus tiem, kas nevar atļauties zaudēt un sniedz šos līdzekļus dažiem uzvarētājiem, lielākais no kuriem, protams, ir šo azartspēļu operators. Ideja par to, ka azartspēļu spēlēšanai varētu būt pozitīvs ekonomiskais efekts, ir ilūzija. Papildus, azartspēles nav savienojamas ar kristīgo izpratni par atbildību par ģimeni, kaimiņiem, trūkumcietējiem un draudzi.1

Azartspēles rada viltus cerības. Azartspēļu sapnis par “lielo laimestu” aizstāj patieso cerību ar statistiski-neiespējamā laimesta iespējas viltus sapni. Kristiešiem nevajag likt cerību uz nedrošo bagātību. Kristiešu cerība, kuru apsolījis Dievs par godpilno nākotni, ir “droša un konkrēta” – pretēji azartspēļu piedāvātajam sapnim. Lielais ieguvums ir tas, ko Bībele nosauc par “dievbijību ar pieticību.”2

Azartspēles izraisa atkarību. Šo spēļu izraisošā atkarība ir pilnīgi nesavienojama ar kristīgo dzīesveidu. Baznīca cenšas palīdzēt visiem, kas cieš no azartspēlēm vai citām atkarībām, nevis nosodīt tos. Kristieši atzīst, ka viņi ir atbildīgi Dieva priekšā par saviem līdzekļiem un dzīvesveidu.3

Septītās dienas adventistu Baznīca neatzīst izlozes un loterijas ziedojumu ievākšanai, un aicina draudzes locekļus neiesaistīties nekādās tamlīdzīgās aktivitātēs, lai ar cik cēliem mērķiem tās būtu organizētas. Tāpat Baznīca neatbalsta valsts sponsorētās azartspēles. Septītās dienas adventistu Baznīca aicina visus cilvēkus atbildīgos amatos novērst arvien pieaugošo azartspēļu pieejamību un to graujošo iespaidu uz indivīdiem un sabiedrību kopumā.

Septītās dienas adventistu Baznīca noraida azartspēles, kā tas iepriekš minēts, kā arī nelūdz un nepieņem nekādus līdzekļus, kas nāk no azartspēlēm.

Piezīmes:
1 1.Tes. 4:11; 1.Moz. 3:19; Mt. 19:21; Ap.d. 9:36; 2.Kor. 9:8, 9 
2 1.Tim. 6:17; Ebr. 11:1; 1.Tim. 6:6 
3 1.Kor. 6:19, 20

Šis paziņojums tika pieņemts balsojot Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences Administratīvajā padomē, lai tiktu publicēts Ģenerālkonferences kārtējā sesijā, kas notika Toronto, Kanādā, no 2000. gada 29. jūnijam līdz 9. jūlijam