Vērtības

10. oktobris, 2004

Septītās dienas adventistu vērtības sakņojas Dieva atklāsmē, kas sniegta ar Bībeles un Jēzus Kristus dzīves starpniecību. Mūsu identitātes un aicinājuma apziņa pastiprinās, izprotot Bībeles pravietojumus, īpaši tos, kas attiecas uz laika posmu īsi pirms Jēzus atnākšanas. Tā rezultātā visa dzīve kļūst par dziļākas pieredzes gūšanu, kā arī par apliecinājumu sadarbībai ar Dievu un iesaistei Viņa Valstībā.

Mēs misijas apziņā vadāmies no izpratnes par to, ka katrs cilvēks, neskatoties uz apstākļiem, ir vērtība Dieva acīs un tāpēc pelna cieņu un godu. Pateicoties Dieva žēlastībai, katrs cilvēks ir apdāvināts un vajadzīgs dažādajās draudzes ģimenes aktivitātēs.

Mēs savu cieņu pret dažādību, individualitāti un brīvību izlīdzsvarojam ar cieņu pret ticīgo kopienu. Mēs esam viena pasaulplaša konfesijai piederīga ģimene, kas attēlo Dieva valdīšanu šajā pasaulē ar ētiskas uzvedības, savstarpējas cieņas un mīlestības pilnas kalpošanas palīdzību. Mūsu uzticība Dievam iekļauj sevī nodošanos Viņa miesai – draudzei – un tās atbalstīšanu.

Šis dokuments tika atzinīgi novērtēts un balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences Izpildkomitejas sanāksmē Silverspringā, Merilendā, 2004. gada 10. oktobrī.