Oficiālie paziņojumi

Lapa kopā 3 PrevNext

Par transdzimuma jautājumu

Arvien vairāk apzinoties, kādas vajadzības un izaicinājumus piedzīvo transdzimuma vīrieši un sievietes, kā arī transdzimuma jautājuma nonākšana sociālo jautājumu elitē visā pasaulē liek uzdot svarīgus jautājumus ne tikai tiem, ko ir skāris transdzimuma [..]

Attiecības ar citām kristīgajām baznīcām un reliģiskajām organizācijām

Lai izvairītos no pārpratumu un domstarpību radīšanas attiecībās ar citām kristīgajām baznīcām un reliģiskajām organizācijām, mēs sniedzam šādas vadlīnijas: 1. Mēs atzinīgi raugāmies uz tām cilvēku grupām, kas kā Dieva plāna sastāvdaļu evaņģelizācijai pasaulē [..]

Imunizācija

Septītās dienas Adventistu Baznīca īpaši akcentē veselību un labklājību. Adventistu Baznīcas uzsvars uz veselību balstās uz biblisko atklāsmi, E.G.Vaitas (Baznīcas līdzdibinātājas) inspirētajiem rakstiem un uz zinātniskās literatūras profesionālapskati. Un kā [..]

Septītās dienas Adventistu Baznīcas misijas paziņojums

Septītās dienas Adventistu Baznīcas misija ir aicināt visus ļaudis kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem, pasludināt mūžīgo Evaņģēliju, kas ietverts triju eņģeļu vēstīs (Atkl. 14:6-12) un sagatavot pasauli Kristus drīzajai atnākšanai. [..]

Homoseksualitāte

Septītās dienas Adventistu Baznīca atzīst, ka Dieva acīs katrs cilvēks ir vērtīgs, un mēs Jēzus garā cenšamies kalpot visiem vīriešiem un sievietēm. Mēs arī ticam, ka Dieva žēlastībā un, pateicoties ticīgo brāļu un māsu iedrošinājumam, cilvēks var dzīvot [..]

Viendzimuma savienības

Jau vairāku pēdējo desmitgažu laikā Septītās dienas Adventistu Baznīca ir jutusi nepieciešamību dažādos veidos apliecināt savu nostāju attiecībā uz laulību, ģimeni un seksualitāti. Šīs tēmas ir daudzu to neatliekamo jautājumu pamatā, ar kuriem saskaras [..]

Par atmodu un reformāciju

Dievs ir īpašā veidā aicinājis septītās dienas adventistu draudzi ne tikai izdzīvot, bet arī pasludināt pasaulei Viņa pēdējo dienu mīlestības un patiesības vēsti (Atklāsmes grāmata 14:6–12). Šis izaicinājums – ar Viņa pēdējo dienu vēsti aizsniegt vairāk kā 6 [..]

Runas brīvība un reliģijas zaimošana

Cilvēku atšķirības iezīme ir Dieva dāvātā spēja ar runas, simbolu un rakstītā vārda palīdzību izteikt abstraktas tēmas. Nekur citur šī spēja neatklājas tik sevišķā mērā kā ticības sfērā. Attiecībā uz reliģiskajiem uzskatiem izteikšanās ir ārkārtīgi svarīga [..]

Bērnu audzināšana un aizsardzība

Septītās dienas adventisti augsti vērtē bērnus. Bībeles gaismā tie tiek uzlūkoti kā dārgas dāvanas, kuras Dievs uzticējis vecāku, ģimenes, ticīgo kopienas un plašākā nozīmē sabiedrības aizgādībai. Bērnos ir milzīgs potenciāls pozitīvam devumam Baznīcai un [..]

Lapa kopā 3 PrevNext