Oficiālie paziņojumi

Lapa kopā 3 PrevNext

Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izbeigšana

Mēs, Septītās dienas Adventistu Baznīca, iestājamies par to un pievienojamies citiem, lai panāktu pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izbeigšanu. Statistika visā pasaulē norāda, ka visās sabiedrībās sievietes un meitenes daudz biežāk kļūst par [..]

Lēmums par Pravieša Garu

Mēs, 2010. gada Ģenerālkonferences sanāksmes delegāti Atlantā, Džordžijā, ar pateicību atzīstam nezūdošo devumu Septītās dienas Adventistu Baznīcai, kas rodams Elenas Vaitas rakstos un kalpošanā. Mēs esam liecinieki tam, kā ar Dieva vēstneses inspirēto padomu [..]

Lēmums par Svēto Bībeli

Kā 2010. Gada Ģenerālkonferences sanāksmes delegāti Atlantā, Džordžijā, mēs atkārtoti apstiprinām uzticību Bībeles dievišķajai atklāsmei un inspirācijai, tās autoritātei Baznīcas un katra ticīgā dzīvē un tās pamatlomu ticības un doktrīnas veidošanā un [..]

Radīšana: Bibliskais pasaules skatījums

Septītās dienas Adventistu Baznīca apstiprina, ka pretstatā evolucionārajam skaidrojumam par dzīvo organismu izcelsmi un cilvēku attiecībām ar citām dzīvības formām tic bibliskajam ziņojumam par radīšanu. Septītās dienas adventisti ar lielu interesi atzīmē [..]

Septītās dienas adventistu mūzikas filozofija

Dievs ir ieaudis mūziku pašos savas radības pamatos. Kad Viņš radīja visas lietas, “rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja”. Īj. 38:7. Atklāsmes grāmata Debesis attēlo kā nemitīgas slavas pilnu vietu, kur visi dzied Dievam un Jēram pielūgsmes [..]

Vērtības

Septītās dienas adventistu vērtības sakņojas Dieva atklāsmē, kas sniegta ar Bībeles un Jēzus Kristus dzīves starpniecību. Mūsu identitātes un aicinājuma apziņa pastiprinās, izprotot Bībeles pravietojumus, īpaši tos, kas attiecas uz laika posmu īsi pirms Jēzus [..]

Baznīcas un valsts attiecības

Dievs ir mīlestība. Viņa valdīšana šajā Visumā balstās uz Viņa radības labprātīgu paklausību, kuru izraisa Dieva brīnišķā labvēlība[1]. Dievam ir pieņemama vien tāda ticība, kas mājo cilvēka sirdī [2], un tāda rīcība, kuru mudina mīlestība[3]. Taču mīlestība [..]

Par reliģisko brīvību, evaņģelizāciju un prozelītismu

Septītās dienas adventisti tic, ka reliģiskā brīvība ir cilvēku pamattiesības. Kā kristieši viņi ir pārliecināti, ka reliģijas izplatīšana ir ne tikai tiesības, bet priekpilns pienākums, kas pamatojas uz Dieva sniegto uzdevumu liecināt. [..]

Par azartspēlēm

Azartspēles [tas ir, laimes spēles uz naudu] arvien vairāk iespaido cilvēkus visā pasaulē. Ideja par laimestu uz citu spēlētāju rēķina ir kļuvusi par mūsdienu lāstu. Sabiedrība maksā par ar šīm spēlēm saistīto pieaugošo noziedzības līmeni, palīdzību upuriem un [..]

Lapa kopā 3 PrevNext