Par mums

Vēsture
Sieviešu kalpošanas nodaļa tika organizēta jau 1898. gadā. Elenas Vaitas iedrošināta, to vadīja Henrijas kundze (Mrs. S. M. I. Henry). Drīz viņas nāve pārtrauca iesākto darbu. SKN darbība tika atsākta 1990. gadā. Par pastāvīgu draudzes kalpošanas nodaļu tā kļuva 1995. gadā. Latvijā šo nodaļu atjaunoja 1991. gadā.

Sieviešu kalpošanas nodaļas mērķi:
 • motivēt, izglītot, atbalstīt, iedrošināt ik vienu adventistu draudzes sievieti kalpot;
 •  apzināt savas garīgās dāvanas, lai varētu palīdzēt citām sievietēm un pamudinātu tās iet misijas darbā;
 • atbalstīt gados jaunākās sievietes un sievietes, kas cietušas no vardarbības, vientulības, depresijas, šķiršanās, lai viņas var atrast prieku savā Kungā;
 • pievērst uzmanību tēmām un jautājumiem, kas ir aktuālas sievietēm, organizējot tematiskas pēcpusdienas, seminārus, dievkalpojumus, evaņgelizācijas programmas.
Sieviešu kalpošanas nozīmīgums:
 • vērtējot sievieti tā, kā uz to raugās Kristus, mēs varam sākt saprast sievietes un sieviešu kalpošanas nozīmīgumu.
 • draudzes vadītājs, kurš atbalsta sieviešu kalpošanu, paver bagātas svētības savai draudzei.
 • Sieviešu kalpošana ir vieta, kur sieviete tiek garīgi pacelta, stiprināta, iedvesmota, līdz ar to tiek veicināts un bagātināts draudzes garīgais stāvoklis.
Kā varat iesaistīties kalpošanā?
 • Ar lūgšanām un citu sieviešu iedrošināšanu.
 • Veicinot savā draudzē Ģenerālkonferences piedāvāto programmu realizēšanu (sieviešu lūgšanu dienas, sieviešu kalpošanas dienas…).
 • Atbalstot LDS SKN piedāvātos seminārus, programmas.
 • Līdzdarboties ar tām garīgajām dāvanām, kādas Dievs katrai sievietei ir devis (veidot un atbalstīt mājas un lūgšanu grupas, evaņgelizācijas programmas; atbalstīt jaunākās sievietes, parādīt viesmīlību utt.)
Vispasaules adventistu Sieviešu kalpošanas dienas draudzē ir:
 • Vispasaules adventistu sieviešu lūgšanu diena – marta 1. sabats.
 • Sieviešu kalpošanas diena – jūnija 2. sabats.
 • Vardarbības novēršanas diena – augusta 4. sabats