Цикл лекций „Развитие личности”

1 ноября 2018

Lekciju cikls: „Personības attīstība”
Rēzeknes 3.vidusskolas aktu zālē. 
Katru vakaru no 7-11.novembrim plkst. 19.00. 
 
Vieslektore Lidija Neikurs (Ukraina). Zaokskas Universitātes (Krievija) un Ukrainas Humanitārā institūta pasniedzēja, ģimeņu konsultante, speciāliste bērnu audzināšanas un ģimenes saglabāšanas jautājumos.
 
Tēmas:
  • Atmiņa. Atmiņas zudums un tās atjaunošana;
  • Vientulība pūlī. Kāpēc cilvēki jūtas vientuļi ģimenē? 
  • Manipulatori un manipulācijas? Kā atpazīt manipulatorus. 
  • Pašvērtējums;
  • Kāpēc bērniem nav stimula mācīties? Motivācija bērnos u.c. tēmas.
Būs iespējams saņemt - Individuālas konsultācijas un atbildes uz Jūsu jautājumiem.
 
Radošas nodarbības bērniem.
 
Ieeja brīva.
 
Organizē: Adventistu Rēzeknes draudze
Atbalsta: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цикл лекций Развитие личности
В актовом зале средней школы №3.
Каждый вечер с 7 по 11 ноября в 19.00.
 
Лектор Лидия Нейкурc (Украина) Преподаватель Заокского Университета и Украинского Гуманитарного Института, cемейный консультант. Специалист в области воспитаня детей и сохранения семьи.
 
Темы:
  • Память. Потеря памяти и восстановление;
  • Одиночество в толпе. Почему люди чувствуют себя одинокими в семье?
  • Манипуляторы и манипуляции? Как распознать манипулятора;
  • Самооценка;
  • Почему у детей нет стимула учиться? Мотивация у детей и.д. темы. 
По Вашему желанию - Индивидуальное консультирование и ответы на Ваши вопросы.
 
Творческие занятия для детей.
 
Вход свободный.
 
Организует: Адвентистская Резекненская церковь
Поддерживает: Управление Резекненской городской думы “Социальная служба”.