Audzināšana

Elena Vaita

Lapa kopā 61 PrevNext

1. Pirmie pamatlikumi

„Mēs visi, atsegtām sejām spoguļodamies tā Kunga spožumā,
topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.” (2 Kor. 3:18)

Lapa kopā 61 PrevNext