Ziedot

Mīļie ticības draugi, ja vēlaties atbalstīt mūsu kalpošanu ar saviem ziedojumiem un desmitā maksājumiem, aicinām izmatot kādu no zemāk norādītajiem bankas kontiem! Ja vēlaties atbalstīt konkrētu projektu vai LDS nodaļu, lūdzu, norādiet to maksājuma mērķī.
 

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu atbalstu!
 

SDA Latvijas draudžu Savienība
Reģistrācijas Nr. 90000159072

A/S SEB banka
Konts: LV80UNLA0001000701126

A/S Swedbank
Konts: LV18HABA0551034693974

A/S Citadele
Konts: LV28PARX0006810770002Nodibinājums "ADRA Latvija"
Adrese: 
Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 25902366 Anna Šļakota 
E-pasts: info@adra.lv

Ziedojumu konts: LV77HABA0551002308686
a/s "Swedbank", HABALV22
Reģ. Nr. 40008018797