Konkursa "Apsolījumu dārgumu lādīte" jaunumi

19. marts, 2020 | Bērnu kalpošanas nodaļa

Paldies bērniem un vecākiem par iesūtītajiem darbiņiem! Konkurss turpinās!
Bērni vecumā līdz 14 gadiem ir aicināti katru mēnesi iesūtīt darbiņus konkursam “Apsolījumu dārgumu lādīte”. 

Tev ir jāizvēlas Bībelē Dieva apsolījums. Var uzzīmēt šo apsolījumu, izveidot par to spēli (krustvārdu mīklu, rēbusu utt.) vai uzrakstīt stāstiņu/liecību, kas saistīts ar konkrēto apsolījumu. Darbiņiem jābūt glīti noformētiem.

Katru mēnesi ir sava tēma. Darbiņi ir jāatsūta līdz 22.datumam.
Darbiņu iesūtīšanas grafiks būtu šāds:
  • līdz 22.martam  - par marta tēmu;
  • no 23.marta līdz 22.aprīlim - par aprīļa un maija tēmu;
  • no 23.aprīļa līdz 22.maijam - par jūnija un jūlija tēmu;
  • no 23.maija līdz 22.jūnijam - par jūliju un augusta tēmu
    (par šiem pēdējiem mēnešiem var arī ātrāk atsūtīt, ja vasarā nebūtu iespējams)

Darbiņus ir nepieciešams, cik vien iespējams, kvalitatīvi nofotografēt un atsūtīt līdz katra mēneša 22.datumam uz e-pastu maritel@inbox.lv vai WhatsApp'ā (mob.29869979), bet, kad būs iespējams, tad vajag nogādāt oriģinālus Rīgā, Baznīcas ielā 12a. Labākos darbiņus publicēsim žurnālā "Adventes Vēstis" (Bērnu lappusītē) un mājas lapā www.adventisti.lv 

Sāc meklēt jau tagad un nenokavē!
Katru mēnesi būs īpaša balviņa! ☺
Info mob. 29869979

Lai būtu vieglāk Bībelē atrast Dieva apsolījumus, šeit ir pievienots apsolījumu sarasts katram mēnesim.
Bībeles apsolījumu sadalījums pa mēnešiem:
 
Mēnesis Tēma Bībeles panti
Marts Dievs ir uzticams 2.Tesaloniķiešiem 3:3, Romiešiem 10:11, Filipiešiem 4:19, Mateja 4:4, 1.Korintiešiem 10:13, Salamana pamācības 16:35,  5. Mozus 31:8, Jeremijas 15:20
Aprīlis Dievs piedod grēkus 1.Jāņa 1:9, Jesajas 55:6, Jesajas 1:18 , Efeziešiem 4:22, Ecechiēla 36:26, Jesajas 59:1, Jesajas 44:22, Lūkas 18:27
Maijs Apsolījumi paklausīgajiem 2.Mozus 20:12, Jāņa 15:10, Romiešiem 15:2, Salamana pamācības 1:33, Marka 14:38, Mateja 7:21, Mateja 7:24, 2. Timotejam 2:22
Jūnijs Dievs dod mieru Jesajas 26:3, Jāņa 14:27, Salamana pamācības 16:24, Mateja 5:9, Filipiešiem 4:7, Galatiešiem 5:22, Mateja 5:44, Psalmi 37:37
Jūlijs Dievs sargā Psalmi 34:8, Jesajas 43:2, Jesajas 41:10, Psalmi 91:11, Jēkaba 4:7, Efeziešiem 6:11, Psalmi 118:6, Psalmi 121:3 
Augusts Dievs atbild uz lūgšanām Mateja 7:7, Mateja 21:2, Jesajas 65:24, 1.Jāņa 3:22, Mateja 18:20, Mateja 19:26, Mateja 11:28, Kolosiešiem 4:2