Noslēgusies viktorīnas "Dieva Vārda nesēji" 1. sezona

21. septembris, 2021 | SDA Rīgas 7. draudze


Viktorīna “Dieva Vārda nesēji” bija īpašs vasaras piedzīvojums bērniem, jauniešiem, ģimenēm un visiem pārējiem interesentiem. Un pamats tam ir Bībeles izpēte un tās apgūšana interesantā un aizraujošā veidā – bērni un pusaudži komandās pētīja Mateja un Jāņa evaņģēlijus un sniedza atbildes uz dažādiem jautājumiem par Jēzus dzīvi, viktorīnā piedaloties ar saviem vienaudžiem. Turklāt viktorīnas “Dieva Vārda nesēji” gaitai bija iespēja sekot līdzi savos ekrānos SDA Rīga7 YouTube kanālā arī citiem skatītājiem un pētīt Dieva Vārdu attālināti, tomēr kopā ar visiem dalībniekiem, kā arī ar viktorīnas vadītāju Madaru Dauksti.

Par savu lomu, sajūtām un pārdomām viktorīnas filmēšanas gaitā Madara sirsnīgi stāsta:
 

“Kad piekritu vadīt viktorīnu, jau nojautu, ka tas būs piedzīvojums!

Bet tas bija kas vairāk! Just līdzi KATRAI komandai, redzēt, cik ļoti viņi mācījušies Bībeli, meklējuši atbildes, un aizkadros iepazīt jauniešus – tas bija iedrošinājums man mācīties Bībeli tikpat cītīgi, kā viņi to dara!”

Dziesminieks Dāvids saka: “Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu.” (Psalmi 53:3) Kaut arī viktorīnas noslēgumā pie galvenajām balvām tika trīs komandas “MAK neaizskaramie”, “Pērļu meklētāji” un “Margrietiņas”, kuru prieks par iegūto iepriecināja arī apkārtējos, īpaši bija novērot, kā visas deviņas komandas un to dalībnieki ar lielu atdevi meklēja Dievu, bija gatavi čakli pētīt Bībeli un nodot sevi Svētā Gara vadībai, kā arī pieņēma drosmīgu lēmumu runāt kameru priekšā, lai arī citiem – kā maziem, tā lieliem – būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Dieva atziņām un Pestītāja dzīvi.

Ja tas būs Dieva plāns, Viņa vadībā un žēlastībā viktorīnas durvis tiks atvērtas arī 2.sezonā tiem Dieva Vārda nesējiem, kas vēlas piepildīt un piedzīvot Jēzus Kristus vārdus: “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” (Mateja 6:33)