Jauni Ceļa Meklētāji Alūksnes draudzē

13. maijs, 2005

Adventistu Alūksnes draudzē š.g. 7. maijā jauniešu Ceļa Meklētāju klubā “Dieva pēdās” notika svinīgs jaunu biedru uzņemšanas dievkalpojums. Klātesošie tika iepazīstināti ar Ceļa Meklētāju organizācijas būtību, principiem, solījumu, likumiem un pakāpēm. Kluba jaunie biedri skandēja solījumu, notika uzņemšana un apliecību izsniegšana. Tad notika svētību lūgšana, kurai sekoja Ceļa Meklētāju himna. Pasākuma noslēgumā, pēc jauniešu sniegta koncerta atskanēja kopīga dziesma “Cerība esi man Tu, Jēzu”, kurā uzaicināja dziedāt līdz draudzi.

Alūksnes draudze ir gandarīta par šo skaisto notikumu. Kā pasākuma moto varam pievienoties vārdiem: “Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” [Sal. Pam.22:6]