Žurnāls “Adventes Vēstis” augustā

17. augusts, 2020 | Patmos

Augusta numurs galvenokārt veltīts izglītībai un emocionālajai veselībai. Par emocionālās veselības nozīmi vēsta gan raksts rubrikā “Vārds mācītājam”, gan rubrika “Veselība”, bet izglītībai un īstā ceļa meklēšanai veltītas pārdomas atradīsiet sadaļā “Aktuālais jautājums”, Jauniešu lappusītē un Tēmas rakstā, kur izglītības jautājums aplūkots īpaši plaši. 

Tā kā strauji tuvojas skolas laiks un arvien vairāk vecāku sāk pievērst uzmanību kristīgai audzināšanai un izglītībai, augusta žurnālā "Adventes Vēstis" tēmas raksts veltīts tieši kristīgajai izglītībai. Lasot žurnālu, jūs varēsiet iepazīties ar kristīgās izglītības būtību un nepieciešamību, kā arī uzzināt vecāku un skolotāju pieredzi par mājskološanas un kristīgas skolas apmeklēšanas ieguvumiem.  
Ieskatam daži fragmenti no raksta: 

“Arvien vairāk cilvēku pasaulē saprot, ka izglītības sistēmā risks pazaudēt ne tikai Debesis (ticīgo vidū), bet arī sevi kā radošu, cieņpilnu un atbildīgu personu kļūst lielāks nekā labums, ko no tā visa iegūst. Adventistu draudzei šādi atzinumi nav nekas jauns. Pirms dažiem tūkstošiem gadu Svētajos Rakstos un vairāk nekā pirms 100 gadiem draudzei Dievs atklāja gan ģimenes lielo nozīmi bērna audzināšanā un izglītošanā, gan nepareizas audzināšanas un izglītošanas riskus. Taču mūsdienu kultūras izpratne par skološanu un izglītošanu tik ļoti ietekmē katru draudzes locekli, ka, šķiet, “sāls” reti kur vēl ir sāļš un derīgs. Procesu vērtēšana pēc ekonomiskās efektivitātes principa Rietumeiropas turīgās valstis ir novedusi līdz tam, ka arī mūsu draudzes atsakās no senāk ticības spēkā dibinātajām iestādēm dažādās sfērās, arī izglītībā.

Ekonomiski ir ļoti izdevīgi Dieva pavēli: “Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis” (Sal. pam. 22:6) atvēlēt veikt citām personām, skolotājiem, ar kuriem iepazīstoties tuvāk, atklājas vērtību sistēma, kura ļoti reti ir saskaņā ar Dieva baušļiem un liecībām. Īpaši ekonomiski izdevīgi ir izmantot valsts vai pašvaldības izglītības iestādes, jo tās ir bezmaksas. Taču visbiežāk gan pirmsskolā, gan pamatizglītības posmā jau no 1. klases bērnam ir nepārtraukti jāuzturas vidē un cilvēkos, kuru audzināšanas, izglītošanas mērķi un dzīves veids nesaskan ar principu “Bijība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums.” (Psalms 111:10) Tieši pretēji – gan vecāki, gan bērni agrā vecumā nonāk situācijās, kurās par skolotāju teikto, mācīto vai darīto tiek izteikti šiem vārdiem līdzīgi norādījumi: “Mities, mans dēls, klausīties mācības, kuras novērš no gudrības vārdiem!” (Sal. pam. 19:27) Katru reizi, kad vecāki savu vērtību un uzskatu dēļ bērnam agrā vecumā ir spiesti teikt, ka skolotāja teiktais vai darītais nav īsti patiesība, viņi bruģē ceļu, pa kuru turpinot iet, bērna uztverē zūd gan skolas un draudzes skolotāju, gan vecāku autoritāte. [..]

Bērni, kas uzaug vidē, kur ir daudz ļaunuma, sabojājas kā āboli un nes rūgtumu daudzu sirdīs. Tas ir milzīgs brīnums, ja kāds no viņiem caur visām šīm pretrunām un iespaidiem spēj atsaukties Dieva mīlestībai; vēl vairāk ir brīnums, ja pretrunīgās situācijās uzauguši bērni spēj skatīties uz citiem cilvēkiem ar Jēzus piedodošajām, glābjošajām acīm.”

Visu rakstu lasiet augusta žurnālā "Adventes Vēstis"! Žurnālu varat iegādāties izdevniecības “Patmos” grāmatu centrā Baznīcas ielā 12a un kristīgās literatūras un dāvanu veikalā “Amnis”.