Kristiešu mājas un laulības nedēļa

3. februāris, 2022 | Ģimeņu kalpošanas nodaļa

No 12. līdz 19. februārim visas pasaules adventistu draudzēs atzīmēs Kristiešu mājas un laulības nedēļu.

Šajā nedēļā dzīvesdraugi tiek aicināti atrast kopīgu laiku, lai lasītu
nedēļas lasījumus un lūgtu par savu laulību un ģimeni.

Lūgt par ģimenēm aicināts ikviens, arī draudze. Savās lūgšanu
telekonferencēs nesiet Dieva priekšā gan draudzes ģimenes, gan arī savu kaimiņu, draugu un paziņu ģimenes.

Galvenie lūgšanu virzieni:
  • lai Dievs stiprina katru ģimeni un laulību;
  • lai Dievs palīdz katram ģimenes loceklim veidot ciešākas attiecības ar Viņu;
  • lai ģimenes tuvojas Dievam;
  • lai Dievs dāvā īpašas svētības bērniem.
Ja jums ir zināma kāda ģimene, kura tieši šobrīd piedzīvo
pārbaudījumus vai ciešanas, nesiet to uz lūgšanu rokām īpaši!

“Ģimenes saites ir ciešākās, maigākās un svētākās no visām saitēm virs zemes. Tām bija paredzēts būt par svētību cilvēkiem. Un tās ir svētība, ja vien laulības derība tiek noslēgta saprātīgi un dievbijībā, pareizi izprotot uzticēto atbildību.” (E. Vaita. “Adventistu māja”,18. oriģ. lpp.)

“Ikvienai mājai vajadzētu būt vietai, kur valda mīlestība un mājo Dieva eņģeļi, darot vecāku un bērnu sirdis iejūtīgas un pakļāvīgas. Mūsu mājām ir jākļūst par Bēteli, un mūsu sirdīm – par templi. Kamēr dvēselē tiek lolota Dieva mīlestība, tajā valdīs miers, būs gaisma un prieks. Mīlestībā atklājiet Dieva Vārdu savā ģimenē un jautājiet: “Ko Dievs ir teicis?”” (E. Vaita. “Adventistu māja”, 18., 19. oriģ. lpp.)

“Kristus klātbūtne padara mājas kristīgas. Mājas, ko padarījušas krāšņu mīlestība, līdzjūtība un maigums, ir vieta, kur eņģeļiem patīk iegriezties un kur tiek pagodināts Dievs. Rūpīgi sargātas kristīgas mājas ietekme bērnības un jaunības gados ir drošākais sargs pret pasaules samaitātību. Šādas mājas gaisotnē bērni mācīsies mīlēt gan savus šīs zemes vecākus, gan Debesu Tēvu (E. Vaita. “Adventistu māja”,19. oriģ. lpp.)


Lasījumus katrai dienai var lejupielādēt zemāk:

Lejuplādes

1. diena
2. diena
3. diena
4. diena
5. diena
6. diena
7. diena