Kristiešu mājas un laulības nedēļa

8. februāris, 2023 | Ģimeņu kalpošanas nodaļa | Mārīte Lipska

No 11. līdz 18. februārim visas pasaules adventistu draudzēs atzīmēs Kristiešu mājas un laulības nedēļu.

Šajā nedēļā dzīvesdraugi tiek aicināti atrast kopīgu laiku, lai lasītu nedēļas lasījumus un lūgtu par savu laulību un ģimeni.
18. februārī Rīgas 1. draudzē notiks Kristiešu mājas un laulības nedēļas noslēguma dievkalpojums., kur svētrunu "Dieva brīniškīgā aizsardzība ģimenei", runās Lidija Neikure, kura ir ģimeņu konsultante. 

Grāmatā “Laika zīmes”, kristīgā autore Elena Vaita saka: “Es nezinu, kas man rada vēl lielākas skumjas, kā mājas, kurās nenotiek lūgšanas. Es nejūtos pasargāta naktī tādā mājā. Ja nebūtu cerība palīdzēt šiem cilvēkiem saprast lūgšanas nepieciešamību un paviršas kalpošanas noziedzīgo raksturu, es nekad tādā mājā nepaliktu.”

Lūgt par ģimenēm aicināts ikviens, arī adventistu draudzes Latvijā. Savās lūgšanu grupās vai telekonferencēs nesīsim Dieva priekšā gan draudzes ģimenes, gan arī savu kaimiņu, draugu un paziņu ģimenes.

Lasījumi katrai dienai ir pieejami lejupielādei šeit zem raksta.

Lejuplādes

Sabats
Svētdiena
Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Noslēguma diena
Otrdiena