Talsu draudze

Draudzes locekļi: 164

Vēsture

Talsu apkārtnē darbojās adventistu literatūras izplatītāji. Tad Voldemārs Boča sākotnēji bija meklējis telpas draudzes sapulcēm Dundagā. Tur viņš bija uzturējies pāris mēnešus, bet nekas nebija izdevies. Tad viņš devās uz Talsiem, kur uzturējās no 1922. g. 16. novembra līdz 1923. g. septembrim. Boča kopā ar Kārli Suttu esot staigājuši pa pilsētu, lai atrastu piemērotas telpas sapulcēm. Uz ielas satikuši kādu ebreju un Sutta viņam vaicājis: „Kur te būtu brīvas lielākas telpas”. Ebrejs jautājis: „Kādai vajadzībai?” Sutta atbildējis: „Mēs gribam iekārtot juvelieru darbnīcu, lai apstrādātu un slīpētu dārgakmeņus”, ar to domājot Dieva darbu pie cilvēku raksturiem. Ebrejs bija izbrīnīts: „Tādam darbam šeit jums būs mazas izredzes”. Taču Sutta esot noteicis: „Gan jau panākumi būs”. Talsos tika kristīti 17 cilvēki, kuriem pievienojās vēl 2 no citām draudzēm.

1923. g. tika dibināta adventistu Talsu draudze.

Pirmie adventisti Talsos: mūrnieks Fridrihs Jankevics. Viņu ievēlēja par pirmo draudzes vecāko. Viņa sieva Otīlija Jankevica. Pie viņiem mājās sākotnēji pulcējās draudze. Voldemārs Boča bija pirmais darbinieks Talsu draudzē, pēc viņa nākamā darbiniece draudzē bija Minna Štumberga.

Draudzes turpmākā darbība

Vēl 1923. gadā tika kristīti: Ankatrīne Sproģe, Lizete Ozoliņa-Apsīte, Dora Bernšteina, Katrīne Zāģere, Marija Ieviņa, Lizete Neilande, Indriķis Sproģis.

1928. g. draudzē jau pastāvēja koris, kuru vadīja Vera Vieglais, bet harmoniju spēlēja Filips Dimants. Ar kori nodarbojās arī Rīgas diriģents Hermanis Ādams. Talsu koris kopā ar Kandavas kori rīkoja kopīgus pasākumus.

Lasīt vairāk


1929. g. draudzei pievienojās pasta ierēdnis Ansis Druviņš, kurš savas uzticības un dievbijības dēļ ieguva cieņu un vēlāk ilgus gadus kalpoja draudzē par draudzes vecāko.

Šajā pat laikā draudzē kalpoja jaunais Bībeles strādnieks Kārlis Fogelis (Pokulis). Viņš ziedoja savus spēkus draudzei, draudzes jauniešiem. Viņā bija apņemšanās tīrīt draudzi no visa, kas kavē Dieva darbu. Draudze viņu šajā lietā atbalstīja. Sapulces tolaik notika ne tikai Talsos, bet arī Mērsragā, Vandzenē, Krepliņu „Skrundeniekos”, Ērgļu krogā, Rudiņos, Lubezeres „Vecvagaros” un citviet.

Pēc 1931. g., kad draudze bija bez sava darbinieka, visas rūpes par Talsu draudzi gūlās uz draudzes vecākā Anša Mucenieka. Draudzē pastāvēja arī orķestra grupa, kuru bija noorganizējis un vadījis, no Jelgavas draudzes braukājot, Alfrēds Sprincis.

1936. gada sākumā draudzē bija 71 draudzes loceklis.

1937. g. Talsu draudzei pēc saraksta tika pievienoti likvidētās Valdemārpils draudzes locekļi.

Pirms kara un vēl kara laikā adventistu sapulces notika Mērsragā „Dievkociņos”. Bija pat doma dibināt draudzi. Šo adventistu grupu vadīja mājas saimniece Aleksandra Andersone. Taču draudzi izveidot neizdevās un pēc kara šī grupa izjuka.

Draudze kara laikā

Talsos kara darbības nebija. Tādēļ kara posts draudzi tieši neskāra. Pirms kara padomju īsajā laikā draudzei tika ierādītas telpas baptistu draudzes namā, taču, mainoties varai, adventistiem palūdza meklēt citu sapulcēšanās vietu. Pēc kara padomju vara atkal salika adventistus un baptistus zem viena jumta. Kara laikā draudzes kori diriģēja Edgars Reķis.

Padomju laiks

Komunisma propagandas sludinātāji bija gājuši garām Talsu draudzei. Nenotika arī represijas pārliecības dēļ, kā cituviet. Vienīgi bija jāsastopas ar neizpratni, ka komunisma celšanas laikā ir ļaudis, kas tic Dievam un nesūta savus bērnus skolā sestdienās. Arī ar baptistu draudzi adventisti sadzīvoja labi. Baptistu mācītājs bija laipns un pretimnākošs. Viena draudze necentās „zvejot” dvēseles otrajā draudzē. Draudzē pastāvēja koris un pat pūtēju orķestris. Regulāri notika koncerti – vismaz reizi mēnesī. Uz šiem koncertiem brauca ciemiņi no citām adventistu draudzēm, lai gan tolaik šīs viesošanās varas iestādes vēlējās ierobežot. Jāņa Lapas kalpošanas laikā kori vadīja Vēsma Geide.

Draudze atmodas laikā

Mainoties iekārtai, mainījās arī iespējas līdzdalīt savu vēsti sabiedrībā.

Sludinātāja Alfrēda Jākobsona laikā tika rīkoti evaņģelizācijas pasākumi Stendē, Valdemārpilī, Laidzē, Jaunpagastā. Sludinātāja Nikodēma Karčevska laikā notika evaņģelizācijas semināri Talsos, Rojā, Valdemārpilī un Stendē.

Agņa Liepiņa kalpošanas laikā Rojā, Valdemārpilī un Stendē notiek tur dzīvojošo adventistu grupu sapulces.

Genārija Roderta kalpošanas laikā tika uzcelts draudzes nams Krievraga ielā 3. Notika Bībeles izpētes seminārs Talsos, kuru vadīja Bertočīni un Andrejs Āriņš.

2002. g. aktīvie draudzes locekļi veica kalpošanu un sludināja vēsti Laucienā, Valdemārpilī, Rojā, Ģipkā, Dundagā, Tiņģerē.

Sapulču telpas

Pirmās sapulču telpas Talsos bija pie Jankeviciem Saules ielā 1 (laikā no 1923.-1930. g.). 1930.-1932. g. sapulces Parka ielā 1. 1932.-1939. g. draudze pulcējās Kalēju ielā 2. Ap 1939.-1941. g. draudze pulcējās Fabrikas ielā (nams nav saglabājies). 1942. g. Baznīcas laukumā. 1942.-1945. g. draudze pulcējās Brīvības ielā 3.

No 1945.-1999. g. sapulces notika baptistu baznīcā Valdemāra ielā 34. Tur draudze pulcējās katru sestdienu 10.00, līdz tika uzcelts tās jaunais lūgšanu nams Krievraga ielā 3.

Daudzus gadus draudzes sludinātāji ir dzīvojuši Gricmaņa ielā 3 Olgas Liepiņas namā: E. Pavasars (1942.-1949.), A. Jurkevics (1949.-1962.), J. Lapa (1962.-1968.), P. Pokulis (1968.-1977.), E. Pavasars (1977.-1983.) un A. Jākobsons (1983.-1991.). Šajā mājā nereti vien ir notikušas draudzes locekļu sapulces.

Draudzes nams

1999. g. 29. maijā Talsos Krievraga ielā 3 tika iesvētīts adventistu Talsu draudzes nams. Tas ir pirmais adventistu draudzes nams, kuru pēckara periodā uzcēla no jauna. Draudzes nama pamatakmens tika likts 1997. g. 5. oktobrī. Namu cēla no draudzes locekļu saziedotiem līdzekļiem. Celtniecību atbalstīja arī Latvijas draudžu savienība, Baltijas Ūnijas padome un neliela palīdzība tika saņemta no ārvalstīm. Draudzes namu projektēja arhitekts Aivars Lācis.

Svinīgajā draudzes nama atklāšanas sapulcē draudze pateicās baptistu draudzei un tās mācītājam Aivaram Šķuburam par 54 gadiem, ko adventistu Talsu draudze pavadīja viņu baznīcas telpās.

Alberts Trucis

Mācītājs

alberts.trucis@gmail.com
(+371) 20402143

Krievraga 3, Talsi, LV-3200
www.talsi.adventisti.lv

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:15 - Svētruna

Katru dievkalpojumu ir arī Bībeles stunda bērniem.
Svētais Vakarēdiens – katra ceturkšņa pirmajā sestdienā.

Bībeles izpētes grupa

Piektdienās plkst. 18:00 (ziemas laikā), plkst. 19:00 (vasaras laikā)

Ceļa meklētāju klubs "Kalnā kāpēji"

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Kontakttālrunis: 26462847 (Gunta)

waze