Indija bērnu projekts – septītais mācību gads.

11. oktobris, 2018 | Sigita Pešele

Pateicoties vairākiem individuālajiem ziedotājiem Latvijā, kā arī Slokas un Rīgas 7. draudzēm, turpinās ADRA Latvija projekts Indijas bērnu atbalstam.

2018./2019.m.g.  mācības turpinās sekojoši bērni: Aswin ( 3.kl.), Arvinds ( 6.kl.) un Sivamani ( 5.kl.) - Sai Merit skolā un Gracy (2.kl.), Rama Devi (7.kl.), Satviks (8.kl.), Manohar  (8.kl.), Prabhas (4.kl.), Revathi (10.kl.), Rajani (11.kl.)  - Nuzvidas vidusskolā. Vamsi šogad beidza skolu.
 

Kopumā šajā projektā ar Māra Krauliņa, Vinetas Krauliņas un citu ziedotāju atbalstu nu jau ir ap 70 bērnu, bet mēs  no Latvijas esam  atbildīgi par iepriekš minētajiem un vēlētos atbalstīt viņus līdz skola būs pabeigta.

Jau iepriekš pateicamies par Ziedojumiem, ko variet ieskaitīt “ADRA Latvija” kontā LV77HABA0551002308686, ar norādi “Indijas bērnu projektam”, tie visi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Nuzvidas skolu un Māri tiek pārskaitīti vienam vienīgam mērķim – Indijas Bērnu Projektam un tieši bērnu mācību izdevumu segšanai.

Tie, kas nav sekojuši līdzi iepriekšējai informācijai, variet iepazīties ar to AV izdevumu rakstos   ( 2013.g. marts un oktobris, 2014. g. maijs, 2015.g. oktobris, 2016.g. augusts, 2017.g. septembris)*.

*Vairāk par projektu varat arī lasīt un skatīt www.adra.lv sadaļā “Indijas bērnu projekts”.


Sigita Pešele, ADRA Latvija Indijas Bērnu Projekta koordinatore, Rīgas 7.draudze