Nedēļas nogale laulātiem pāriem Saulkrastos

14. novembris, 2018

No 2.-4.novembrim Saulkrastos, viesu namā “Minhauzena Unda” notika nedēļas nogale laulātiem pāriem. Kopumā pasākumu apmeklēja 41 pāris. Pasākuma galvenā semināru vadītāja, bija Lidija Neikure no Ukrainas, kas ir ģimeņu konsultante un kristīgais psihologs. Tāpat piedalījās arī Alla Nimmika (Baltijas Ūnijas Veselības kalpošanas nodaļas vadītāja), kas visus izkustināja ar dažādiem vingrojumiem, kā arī pāri varēja pamācīties viens otram veikt muguras vai pēdas masāžu.

Lidija runāja par tēmām, kas skar vīra un sievas attiecības, kā arī par bērnu audzināšanu. Daudzi atklāja priekš sevis, ka bija uzzinājuši vērtīgu informāciju, par ko iepriekš nebija dzirdējuši. Par iegūtiem iespaidiem pāri dalījās savās atziņās. Cerams, ka Jūs, kas lasīsiet arī varēs atrast priekš sevis kādu domu graudu.
“Mēs esam pateicīgi, ka šis seminārs bija ļoti vērtīgs, atklāja reālo situāciju, ļāva saskatīt savas kļūdas, neatstājot bezcerībā, bet sniedza risinājumus. Ļoti patika tēma par robežām, iekļaušanos Dieva noteiktajās normās. Žēl, ka nav iespēja dzīvot otru reizi un saņemt šādas konsultācijas pirmslaulību periodā.”

“Paldies, ka kārtējo reizi bija iespēja pabūt Lidijas seminārā. Tas ir ļoti svētīgi ģimenēm. Ir daudz lūgts Dievam, lai dod padomu par laulību, bērniem un Viņš brīnišķīgi atbildēja caur šo semināru. Ļoti patika pievienotie muzikālie priekšnesumi, kas radīja miera atmosfēru. Patika arī tas, ka runāja par smagām lietām. Ar nepacietību gaidīsim nākamo ģimeņu pasākumu.”

“Mūsu vislielākais ieguvums šajā brīnišķīgajā nedēļas nogalē bija kā veiksmīgi pārvaldīt ģimenes budžetu, kā plānot, kā bērnam to iemācīt. Kopumā visas tēmas par ko Lidija runāja ir ļoti vērtīgas un noteikti jādzird visiem vecākiem. “
“Šis bija ļoti svētīgs pasākums mūsu ģimenei. Nevarētu gan teikt, ka tā bija atpūta, jo lekcijas bija arī ļoti “smagas”, jo bija ko pārdomāt. Bija daudz jauna un arī zināma, bet tik smagi ir apzināties, ka esam tik tālu no ideāla. Tā bija iespēja atkal no jauna pārliecināties, kāda atbildība gulstas uz vīru un sievu.”

“Paldies par šīm vērtīgajām dienām. Ieraudzīju, cik mans vīrs ir brīnišķīgs!”

“Pateicība Allai Nimmikai par fiziskām aktivitātēm. Tās bija tieši laikā!”

“Šīs lekcijas bija tik lieliskas! Saņēmām tik daudz iespaidu un padomu! Ļoti patika lekcija par to, kā mums būt normā. Saņēmu atbildi, kā mēģināt uzlabot attiecības ar jaunāko meitu. Visu trīs dienu laikā bija jūtama pilnīga Dieva klātbūtne caur Lidijas Neikures svētīto dzīvi! ”

“Bija iespēja uzaicināt draugus, kas nav no draudzes un pavadīt ar viņiem kopā laiku. Satikt citas ģimenes un dalīties par dzīvi. Dažas labas atziņas paņemšu priekš sevis par manipulāciju.”

“Mācījāmies kā dziļāk veidot attiecības ar bērniem, cik svarīgi  jau no mazotnes attīstīt cieņas pilnu, godbijīgu attieksmi pret vecākiem un Dievu, bet to darīt tikai mīlestībā, nevis autoritatīvi, kas, savukārt, ieved bērnu agresīvās attiecībās ar vecākiem un arī ar citiem.”

“Ik viena tēma bija svarīga. Seminārs man palīdzēja ieraudzīt labāk sevi, savas un citu vajadzības. Īpaši man patika padomi, kā vairāk mīlēt sievu un bērnus.”

“Priecājamies par iespēju kopā saturīgi pavadīt laiku. Vērtīgās lekcijas mums deva jaunu skatījumu un cīņas sparu. Ļoti priecājamies, ka varējām klausīties kopā un apspriest. Esam guvuši atbildes uz savām lūgšanām un ar Dieva palīdzību viņš dos mums pacietību un mīlestību tās īstenot dzīvē. ”

“Katra sadaļa, par kuru runāja Lidija, lika aizdomāties sākt lietas mainīt, deva vēlmi dzīvot labāk. Viss piedzīvotais noteikti palīdzēs mazināt novērst nesaskaņas, saspīlējumu un nostiprināties ticībā, veidot pareizāku ģimenes modeli. Šis kurss deva sapratni par tādām lietām, par ko iepriekš nezinājām un neaizdomājāmies. Paldies par iespēju to visu dzirdēt.”

Rīgas 1.draudzes Ģimeņu kalpošanas nodaļa
 

Saistītie materiāli