Konkurss "Apsolījumu dārgumu lādīte" turpinās

2. jūnijs, 2020 | Bērnu kalpošanas nodaļa

Pateicība visiem, kas ir līdz maijam iesūtījuši savus darbiņus konkursam. Lielāko daļu zīmējumu varat apskatīt šeit: zīmējumu albums

Atgādinām, ka  konkurss turpinās. Bērni vecumā līdz 14 gadiem, atkarībā no mēneša tēmas, izvēlas Bībeles Dieva apsolījumu. Var uzzīmēt šo apsolījumu, izveidot par to spēli (krustvārdu mīklu, rēbusu utt.) vai uzrakstīt stāstiņu/liecību, kas saistīts ar konkrēto apsolījumu. Darbiņiem jābūt glīti noformētiem.

Katru mēnesi ir sava tēma. Darbiņi ir jāatsūta līdz 22.datumam.
Darbiņu iesūtīšanas grafiks būtu šāds:
  • no 23.maija līdz 22.jūnijam – var iesūtīt darbiņus par jūnija un jūlija tēmu;
  • no 23,jūnija līdz 22.jūlijam -  var iesūtīti darbiņus par jūlija un augusta tēmām
  • no 23.jūlija līdz 22.augustam – var iesūtīt darbiņus par augusta un septembra tēmām.
Vairāki ir jau iesūtījuši darbiņus par visu vasaru. Tā arī ir iespējams darīt.
Darbiņus ir nepieciešams, cik vien iespējams, kvalitatīvi nofotografēt un atsūtīt līdz katra mēneša 22.datumam uz e-pastu  maritel@inbox.lv vai  WhatsApp'ā  (mob.29869979), bet, kad būs iespējams, tad vajag nogādāt oriģinālus Rīgā, Baznīcas ielā 12a. Labākos darbiņus publicēsim žurnālā "Adventes Vēstis" (Bērnu lappusītē) un mājas lapā www.adventisti.lv 

Katru mēnesi būs īpaša balviņa! ☺
Info mob. 29869979
 

Bībeles apsolījumu sadalījums pa mēnešiem:
MĒNESIS TĒMA BĪBELES PANTI
Jūnijs Dievs dod mieru Jesajas 26:3, Jāņa 14:27, Salamana pamācības 16:24, Mateja 5:9, Filipiešiem 4:7, Galatiešiem 5:22, Mateja 5:44, Psalmi 37:37
Jūlijs Dievs sargā Psalmi 34:8, Jesajas 43:2, Jesajas 41:10, Psalmi 91:11, Jēkaba 4:7, Efeziešiem 6:11, Psalmi 118:6, Psalmi 121:3 
Augusts Dievs atbild uz lūgšanām Mateja 7:7, Mateja 21:2, Jesajas 65:24, 1.Jāņa 3:22, Mateja 18:20, Mateja 19:26, Mateja 11:28, Kolosiešiem 4:2
Septembris Dievs apsola dot gudrību, vadību un palīdzību Filipiešiem 2:13, Jēkaba 1:5, 2.Timoteja 3:15, Salamana pamācības 3:5-6, Psalmi 143:10, Ījaba 22:21, Mateja 6:33, Psalmi 111:10