Noslēdzies konkurss bērniem "Apsolījumu dārgumu lādīte"

19. novembris, 2020 | Mārīte Lipska

Šajā gadā bērniem bija iespēja piedalīties konkursā “Apsolījumu dārgumu lādīte”. Konkursa tēma tika atspoguļota žurnālā “Adventes Vēstis”. Katru mēnesi varēja iepazīt Dieva apsolījumus, kuri bija sadalīti pa šādām tēmām: Dievs ir uzticams; Dievs piedod grēkus; Dievs sargā; Dievs atbild uz lūgšanām; Dievs dod gudrību; Dievs dod spēku u.c.  Bērni tika aicināti katru mēnesi izvēlēties attiecīgās tēmas apsolījumu, kuru varēja attēlot zīmējumā vai izveidot kā uzdevumu. Vecāki un skolotāji organizēja bērnus no dažādām draudzēm, kā arī bērnus, kas nav no draudzes. Īpašs prieks par bibliotekāri Antru, kura iesaistīja konkursā bibliotēku apmeklējošos bērnus, kam ikdienā nav saskarsmes ar draudzi un ticīgiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka tik daudzi bērni izmantoja šo iespēju un kā balvu katru mēnesi varēja saņemt īpaši noformētus magnētiņus ar Dieva apsolījumiem. Tā nu visčaklākie ir sakrājuši ne tikai vairākus magnētiņus, bet arī saņēmuši spēli “Dieva apsolījumu dārgumi ”, kas sastāv no 96 mazām kartītēm ar Dieva apsolījumiem un 24 lielajām kartēm. Tagad tikai atliek visai ģimenei kopā mācīties Bībeles pantus! Prieks dzirdēt, ka ir ģimenes, kuras katru nedēļu kopā mācās vienu pantu; arī Kristīgās sākumskolas “Ceļš” skolēni katru nedēļu apgūst Dieva dārgumus. Pateicība ikvienam skolotājam un vecākam par savu bērnu iesaistīšanu konkursā! Īpaša pateicība Ingrīdai Markusai un Dacei Garsilai, kuras katru mēnesi kalpoja, radot Bērnu lappusīti “Adventes Vēstīs”!

Pievienojam dažas atsauksmes.
Antra (bibliotekāre): Esmu bibliotekāre bērnu bibliotēkā. Vienmēr darbā esam rosinājušas bērnus darboties, domāt, būt radošiem. Jau otro gadu viena no iespējām ir adventistu draudzes organizētais konkurss bērniem, šogad – par Bībeles apsolījumu tematiku. Tā ir brīnišķīga iespēja likt bērniem aizdomāties par Dievu, par Kristu, par garīgām vērtībām.
 

Man bija patiess prieks, ka arī bērni no neticīgām ģimenēm (tādi ir vairums bibliotēkas apmeklētāju) atsaucās un piedalījās konkursā.

Darbojoties mazie konkursanti atcerējās dzīves situācijas, kurās saskata Dieva vadību; iepazinās ar bērniem domātām garīgām grāmatām, piemēram, “Apsolījumi mazajām sirsniņām”, “Bībele pusaudžiem” un, protams, zīmēja zīmējumus. Man ir prieks par katru bērnu, kas tika uzrunāts un Dieva Gara mudināts piedalīties šajā konkursā. Prieks par ticībā audzināto Matīsu, kurš pats sagatavoja uzdevumus par Bībeli citiem bērniem. Prieks par māsiņām Kaivu un Līvu no neticīgas ģimenes, kuras jau otro gadu piedalījās šajā konkursā. Prieks par mazo Laimu un viņas sevišķi izteiksmīgajiem zīmējumiem. Prieks par Dāvi un Jolantu, brālīti un māsiņu – nu ļoti kustīgiem un ne pašiem paklausīgākajiem bērniem, kuriem konkurss bija iespēja apstāties un paraudzīties uz notikumiem garīgā perspektīvā.
 

Patiesībā prieks par visiem, visiem, jo katrs pacēla skatu uz augšu, spēra soli tālāk un augstāk savā garīgajā dzīvē, katrs no sirds priecājās par saņemtajām balviņām.

Paldies manā un bērnu vārdā  organizatoriem un, cerams, uz tikšanos nākamgad citos līdzīgos konkursos!


Sanita, Renāra mamma (nav no draudzes): Mēs ar prieku piedalījāmies! Visvairāk man patika, ka drīkstēju palīdzēt bērnam zīmēt un krāsot, lai gan konkurss paredzēts bērniem. Jo tā bija iespēja mums darboties kopā. Paldies par uzņēmību šādus konkursiņus organizēt!


Sandijas bērni (ģimene, kura piedalījās katru mēnesi)
Leila, 8 gadi: Es ieguvu jaunas domas par to, ka stiprāk jāmīl Dievs un sava ģimene. Visvairāk man patika veidot darbiņus pēc apsolījumiem. Foršs konkurss!
Tilānija, 3 gadi: Man patika darboties ar māsām kopā un tas, ka par darbiņiem bija končas. Man garšo končas.
Stefans, 5 gadi: Man patika darboties un par to saņemt balviņas.
Marija, 7 gadi: Lielisks konkurss. Daudz darbiņu un daudz balviņu. Pirmo reizi lielajā Bībelē varēja meklēt un norakstīt Dieva apsolījumus. Mums tagad ir skaista spēle!


Foto no Valkas

Foto no Smiltenes


Foto no Pļaviņām


Kušņeru ģimenes foto