TAPUSI JAUNA GRĀMATA - "SDA Latvijas draudžu darbinieki"

30. marts, 2021


Ir iznākusi jauna grāmata par Latvijas adventistu mācītāju biogrāfijām.
 
Kā stāsta grāmatas veidotājs Andris Pešelis, “krājumā ir iekļautas biogrāfijas tikai jau par mirušiem darbiniekiem, jo mans mērķis bija savākt un saglabāt materiālus par vēsturi, kura aiziet līdz ar veterāniem, un ne tik daudz rakstīt par mūsdienām, kura visiem vairāk vai mazāk zināma. Darbs ir tapis vairāk nekā 15 gadus un ir kā 2. sējums papildus klāt pie jau 2013. g. izdotās draudžu vēstures grāmatas. Šajā izdevumā ir iekļautas arī četru komponistu biogrāfijas: J. Dreimanis, Justs Liepiņš, H. Adams, Fr. Hūns. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.”
 
Andra sieva Sigita Pešele stāsta, ka
 

grāmatas izdošanas diena bija “kā trešā bērna piedzimšana mūsu ģimenē, tik ļoti gaidīta ir šī diena!

Visu šo gadu garumā bija tik daudz reižu, kad izskatījās, ka paliks tikai manuskripts datorā bez grāmatas, to zina tie, kas ir bijuši iesaistīti. Tādēļ vēlos pateikt paldies cilvēkiem, kuri lēma, ka darbs ir jāpabeidz līdz galam un īstenoja izdošanu! Šī grāmata ir ļoti īpašs liecinieks. Liecinieks par daudzu cilvēku ziedotām dzīvēm, lai Latvijā izskanētu Evaņģēlijs, tiktu izplatītas Bībeles un garīgā literatūra, dibinātas draudzes un atrasti cilvēki Dievam. Domāju, katram, turot rokās šo grāmatu, radīsies dziļas pārdomas: ko daru es, lai aiz manis paliktu svētību pēdas Draudzes darbā?”
 
Grāmatu ir iespējams iegādāties izdevniecībā “Patmos” gan uz vietas, Baznīcas ielā 12A, gan arī internetveikalā. Tās cena ir 14,00 eiro un tā ir izdota 200 eksemplāros.

Iegādāties vari šeit: http://patmos.lv/en/veikals/vesture/vesture/vesture/p-1746-septitas_dienas_adventistu_latvijas_draudzu_darbinieki