Vitālijs Kroitors 1957.07.03 – 2021.06.27

28. jūnijs, 2021 | LDS padome, mācītāji, draudzes locekļi

Vitālijs Kroitors
1957.07.03 – 2021.06.27

Draudzē kalpoja no 1991. gada, ordinēts par mācītāju 1995. gadā.

Kalpojis: Daugavpils, Krāslavas, Ogres, Līvānu, Rīgas 6. un Olaines draudzēs.
Bijis arī cietuma kapelāns.

Vitālijs paliek mūsu atmiņās kā dzīvespriecīgs, aktīvs, darbīgs, jautrs, sabiedrisks, atsaucīgs, izpalīdzīgs, sirsnīgs, viesmīlīgs un draudzīgs brālis. 

Sāpīgi izjūtam šo zaudējumu.
 
Izsakām dziļu līdzjūtību Vitālija sievai Lijai un bērniem.
 
LDS padome, mācītāji, draudzes locekļi.