Ticībā uz augšāmcelšanos aizmidzis Viktors Geide

8. oktobris, 2021

Viktors Geide
(30.11.1933. - 7.10.2021.)
 
Ar skumjām paziņojam, ka vakar no mums šķīries un ticībā uz augšāmcelšanos aizmidzis Viktors Geide.
 
Februārī mēs šķīrāmies no Vēsmas, bet nu Viktors ir piebiedrojies viņai, lai kopā gaidītu uz lielo Kristus Otrās atnākšanas un mirušo augšāmcelšanās dienu.
 
Mums ļoti pietrūks Viktora enerģisko un emocionālo svētrunu, ar kurām viņš iedrošināja, mudināja un stiprināja savus klausītājus. Mums pietrūks arī Viktora pamatīguma, miera, dzīvesgudrības, stiprās un tajā pašā laikā siltās personības.
 
Viktors piedzima 1933. gada 30. novembrī un nodzīvoja 88 gadus, kas bija piepildīti gan ar daudzām Dieva svētībām, gan arī ar rūpēm par draudzi un Dieva darbu.
 
Viktors tika aicināts Bībeles strādnieka darbā 1968. gadā Kandavas draudzē. Tur 1973. gadā viņš savu kalpošanu turpināja kā neiesvētīts sludinātājs. Tad sekoja kalpošana Tukuma, Jēkabpils un Rīgas 1. apvienotajā draudzē. 1983. g. Viktors tika ordinēts par sludinātāju. Pēc tam sekoja viņa kalpošana sludinātāja amatā Cēsu un Daugavpils draudzē.
 
Laikā no 1989. gada līdz 2000. gadam Viktors Geide kalpoja par Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidentu. Šajā laikā notika daudzas lielas pārmaiņas. Sabruka lielā valsts, un Latvija kļuva neatkarīga, pavērās plašas reliģiskās brīvības iespējas, kontakti ar Ģenerālkonferenci, notika evaņģelizācijas darbs un jaunu draudžu dibināšana. Viktors personiski pielika daudz pūļu, lai atbalstītu agrāk likvidēto draudžu atjaunošanu Rēzeknē un Daugavpilī.
 
Pēc kalpošanas Draudžu savienības prezidenta amatā Viktors kalpoja par sludinātāju Valmieras draudzē. Tad sekoja došanās pensijā, bet tomēr Viktors nevarēja sēdēt malā bez darba. Viņš enerģiski darbojās Valmieras draudzē, kā arī vienmēr laipni tika aicināts uzstāties citās adventistu draudzēs gan jauniešu, gan darbinieku, gan Ceļa meklētāju sanāksmēs. Pēdējais Viktora “rūpju bērns” bija Zilākalna pansionāta ļaudis, kuriem viņš regulāri kalpoja ar Dieva Vārdu.
 
Savās intervijās, kuras tika publicētas “Adventes Vēstīs”, kā arī individuālās sarunās Viktors vienmēr ir bijis pateicīgs Dievam par savu dzīves draugu, savu ģimeni, savu darbu, Dieva svētītiem pūliņiem un gadiem. Viņš ir bijis pateicīgs par Dieva žēlastību, pārvarot visdažādāko grūtību viļņus un šķēršļus. Viktors ir bijis pateicīgs Dievam par saviem darba biedriem un draudzes brāļiem un māsām, kas Gara iedvesmoti nes Dieva vēsti un kalpo cilvēkiem, pateicīgs par Dieva uzklausītajām lūgšanām un saņemtajām svētībām.
 
Viktoram bija nešaubīga ticība Dieva apsolījumiem, pārliecība par Bībeles pravietojumu piepildījumu un cerība uz drīzu Kristus atnākšanu, kas vēl ilgi ietekmēs visus tos, kuri kaut reizi ir bijuši kontaktā ar viņu.
 
Viktors Geide arvien ir iedrošinājis draudzes locekļus atstāt visu, kas neder Debesīm, un tad – sadoties rokās, lai tad roku rokā dotos pretī skaistajam cerības mērķim – Debesu dzimtenei.

SDA Latvijas draudžu savienība