Vispasaules adventistu lūgšanu nedēļa - “Eņģeļu vēstis un draudzes misija”

13. oktobris, 2021 | Komunikācijas nodaļa

No 6. – 13. novembra norisināsies Vispasaules adventistu lūgšanu nedēļa ar nosaukumu - “Eņģeļu vēstis un draudzes misija”.


"Vārds, ko pēdējā laikā bieži lieto pasaules notikumu gaitas aprakstīšanai, ir “nepiedzīvots”.
Vēl nekad agrāk tik īsā laika posmā nav risinājušies tik daudzi satraucoši notikumi, kas strauji un pamatīgi ietekmē ikvienu mūsu dzīves aspektu. Rodas sajūta, ka drīz jānotiek kam īpašam, tomēr nākotnes prognozes ir neskaidras un miglā tītas. Ja vispār ir tads īstais laiks, kad Septītās dienas adventistiem ar Svētā Gara iedvestu drosmi būtu jāpasludina Atkl 14:6–12 atrodamās triju eņģeļu vēstis, tad tas ir pienācis. Mums ir sacīts, ka nav svarīgāka darba par šo, kā pasludināt “pēdējo brīdinājuma vēsti bojā ejošajai pasaulei”. 2021. gada lūgšanu nedēļas laikā mēs iedziļināsimies šajās ārkārtīgi svarīgajās vēstīs, kuru būtība ir Jēzus Kristus un Viņa taisnība un centieni īstenot mūsu vajadzību pēc dzīves, kas pilnībā savienota ar Viņu.

Septītās dienas adventistu draudze ir pravietiska kustība, ko Dievs izsaucis īpašā Zemes vestures posmā, lai tiktu pasludināta tieši šim laikam paredzēta vēsts – triju eņģeļu vēsts.

Tagad ir pienācis brīdis petit šo vēsti, lūgt ar Dieva vadībai atvērtām sirdīm un pilnībā nodot sevi Viņa rokās, sakot: “Es došos pasludināt triju eņģeļu vēsti!” Lai Kungs jūs svētī īpašā veidā, kad pavadīsiet laiku kopā ar Viņu šajā vispasaules lūgšanu nedēļā."


/ Prezidents - Teds Vilsons /
Septītās dienas adventistu baznīcas Ģenerālkonference

Lūgšanu nedēļas lasījumi ir šobrīd pieejami “Patmos” grāmatu centrā - Baznīcas ielā 12a.

Lejuplādes

Lūgšanu nedēļās lasījuma ievads
Pirmais Sabats
Pirmais Sabats - Bērniem
Svētdiena
Svētdiena - Bērniem
Pirmdiena
Pirmdiena - Bērniem
Otrdiena
Otrdiena - Bērniem
Trešdiena
Trešdiena - Bērniem
Ceturtdiena
Ceturtdiena - Bērniem
Piektdiena
Piektdiena - Bērniem
Otrais Sabats
Otrais Sabats - Bērniem