Modris Zaķis (1936-2021)

1. novembris, 2021 | SDA Latvijas draudžu savienība

Pianists, ērģelnieks, komponists, diriģents un instrumentu tīrskanības uzraudzītājs dzimis 1936. g. 11. septembrī Jelgavā mācītāja Voldemāra Zaķa ģimenē. Tieši no sava tēva Modris bija ieguvis savu īpašo mūzikas izjūtu. Pirmie soļi mūzikā tika veikti draudzē, vispirms Aucē, tad Dobelē, Jelgavā. Modra talants ticis novērtēts arī ārpus draudzes, kur viņš bija darbojies kultūras namos un muzicējis pašdarbības kolektīviem. Tas arī bija viņa tā sauktais “maizes darbs,” bet uzstāšanās draudzē bija brīvprātīga, un tai viņš veltīja visu savu sirdi. 1963. gadā aizsākās Modra kordiriģenta pieredze Rīgas 1. apvienotajā draudzē, kas ilga līdz 1984. gadam. Kā ērģelnieks Modris spēlēja Torņakalna baznīcā, kur, kā zināms, tolaik pulcējās Rīgas 7. draudze. Kopš 1984. g. sāka darboties Rīgas 1. apvienotajā draudzē kopā ar Ausmu Ritumu, diriģējot Rīgas kori, kuru pirms tam ilgus gadus bija diriģējis Edgars Reķis. Kopš draudze pārcēlās uz Baznīcas ielu 12a, Modris vairs nav diriģējis, bet gan pievērsās klavierspēlei un ērģeļmūzikai. Gandrīz vai katru dievkalpojumu pavadīja Modra meistarīgais klavieru vai ērģeļu muzikālais izpildījums. Ik reizes, kad pie klavierēm apsēdās Modris, bija sagaidāms, ka atskanēs augstas kvalitātes mūzika. Modra kontā ir daudz atremontētu, restaurētu un skaņotu harmoniju un klavieru, 8 klavieru un ērģeļdarbi, 15 dziesmas korim un aranžējumi kamerkorim, ērģeļmūzikas improvizācijas baznīcā un pavadījumi melodeklamācijām. Par to visu Modris bija pateicīgs Dieva žēlastībai savā mūžā, ka Viņš bija izraudzījis Modri īpašajai kalpošanai un izdarīja visu, lai viņš ar savu darbu varētu apliecināt Radītāja varenību un to, cik ļoti Viņš mūs katru augstu vērtē. Modris ar savu kalpošanu bija vēlējies ar vārdu un mūziku vairot Dieva slavu un Viņa vēsti nest tā, lai aizskārtu cilvēku sirdis. Modris savā kalpošanā bija tiecies pēc kvalitātes un to bija sagaidījis arī no citiem. Modris vēlējās, lai ļaudis uzticas tam Kungam, neskrienot Dievam pa priekšu, jo Viņš zina mūsu rētas dvēselēs, un Viņš pratīs tās vislabāk sadziedēt. Viņš aicināja mūs prast nolikt malā visas savas rūpes un steigu, atvērt Dieva Vārdu lasīšanai un ieslēgt klasisko mūziku, šādi pabarojot savu dvēseli ar garīgu barību.

29. oktobrī Modris Zaķis aizvēra savas acis. Viņa darbi un muzikālais sniegums viņu pavada. Un mēs ceram uz tikšanos skaistajā augšāmcelšanās rītā, lai visi kopā reiz piedalītos lielajā Debesu korī, kur spēlēs vissvinīgākā mūzika Dievam par godu mūžīgi un atpestītie pielūgs to Kungu, pateicoties par savu glābšanu.

SDA Latvijas draudžu savienība