Adventistu grupa Krievijā radoši sagaida Jauno gadu

24. janvāris, 2022 | Aleksandrs Stepaņenko

Katrā Vecgada vakarā Septītās dienas adventisti Krasnoperekopskas pilsētā Krimā sapulcējas kopā, lai kaltu plānus nākamajam gadam. Par šo pulcēšanās reizi stāsta Aleksandrs Stepaņenko.

“Šogad, runājot par veselību, pirmā doma, kas ienāca prātā, bija: “Ja tas ir iespējams, tad palīdzi! Rūpēties par savu veselību ir labi, bet kā būtu ar brīvprātīgu kalpošanu šajā jomā?” Šo ideju es vēlējos iedēstīt citu cilvēku prātos.
 

Lai ideja kļūtu par īstenību, mēs nolēmām nodibināt veselības klubu un pasludināt tos, kas šajā vakarā bija ieradušies, par tā locekļiem.

Ir nepieciešams to tikai kaut kā noorganizēt un uzaicināt cilvēkus. Lai to izdarītu, mēs izveidojām kluba emblēmu un nozīmītes, kuras uzdāvināt dalībniekiem.

Pēc tam, lai iekustinātu atnākušos draudzes locekļus, mēs iesaistījāmies dažādās sacensībās, kurās par pamatu tika ņemta Bībele. Katrs galdiņš saņēma lapiņas ar Bībeles pantiem, un cilvēkiem vajadzēja atdarināt pantos notiekošo. Tādā veidā cilvēki varēja vēl vairāk iedziļināties Bībeles stāstos.

Krasnoperekopskas draudzē ir tikai 11 cilvēki, bet viņi vēlas izjust piederību globālajai adventistu draudzei. Tādēļ aizvadītā gada laikā tika aicināti dažādi viesi. Mūs ir apmeklējuši “Garden of Eden” pārtikas veikala pārstāvji, profesionāls zobārsts, emocionālās veselības speciāliste, masieris - visi šie cilvēki bija no citām pilsētām.

Pirms šī vakara atkal kļuva aktuāls jautājums - kurus aicināt? Mēs sapratām, ka aizvadītajā gadā viesi galvenokārt vērsa uzmanību uz mūsu fizisko veselību, tādēļ šogad vēlējāmies aicināt tādus viesus, kas runās par garīgo un emocionālo veselību.

Tādēļ mēs uzaicinājām mūziķus no Eipatorijas, un viņi ieradās. Viņu dziedāšana bija debešķīga!
Vēl mēs uzaicinājām mācītāju, kurš ieradās kopā ar sievu un savu meitu.

Viesi devās prom apmierināti un iepriecināti. Pasākuma dalībnieki no citām pilsētām devās prom, guvuši pozitīvus iespaidus par to darbu, ko bija paveikusi maza grupa ticīgo.

Paldies Dievam par šo kopienu un paldies mūsu viesiem! Slava Dievam par cilvēkiem, kas piedalījās pasākumos, un, lūdzu, lūdziet par viņu pestīšanu.”