Aizputes draudzes 100 gadu jubileja

5. oktobris, 2016

Septītās dienas adventistu Aizputes draudze ielūdz uz 100 gadu jubileju.

22. oktobrī svētku dievkalpojums plkst. 11:00 Aizputes adventistu draudzē, Kalvenes ielā 38a.

Svinīgais koncerts "Tavu spārnu pavēnī" (Ps. 36:8) plkst. 17:00 Aizputes pilsētas kultūras namā, Atmodas ielā 16. Piedalās: koris "Adventus" (diriģente Linda Rezņikova, koncertmeistare Emīlija Rezņikova), ansamblis "Debesu rati".

Būs iespēja ziedot dievnama telpu remontam.