Kristus Eiropai sasniedz Īriju

1. augusts, 2023

Iedvešot jaunu dzīvību mācītāju un draudzes locekļu misijas garā visā Īrijā, evaņģēlistiskie un informatīvie pasākumi notika astoņās vietās visā valstī zem Ģenerālkonferences “Kristus Eiropai” iniciatīvas karoga. Īrijas misijas kontekstā projekta nosaukums bija "Atstarojot cerību". Šo pasākumu mērķis bija veidot attiecību tiltus ar apkārtējo sabiedrību.

Sanāksmes Īrijas dienvidrietumos vadīja komanda no Centrālās Kalifornijas konferences ASV. Ennisā, apgabala pilsētā Klērā, norvēģu mācītājs un evaņģēlists Daniels Pels uzstājās ar semināru "Reliģija – kas nogāja greizi?" Gan draudzes locekļi, gan viesi no apkārtnes vēlas, lai semināri un sarunas tiktu regulāri atkārtotas, jo šīs pašreizējās iniciatīvas laikā astoņi cilvēki caur kristībām atdeva savu dzīvi Dievam.

Dublinā un citās vietās valsts austrumos informatīvo pasākumu galvenā uzmanība tika pievērsta ģimenes jautājumiem, kur seminārus vadīja Dr.Džefrijs Brauns, ģenerālkonferences asociētais kalpošanu sekretārs un ģimenes speciālists, un Kārena Holforda, Transeiropas divīzijas ģimenes kalpošanas direktore un ģimenes terapeite.

Rudenī Ziemeļīrijā plānotas iniciatīvas "Kristus Eiropai" un "Atstarojot cerību" kopā ar mācītāju Šonu Būnstru (Shawn Boonstra), "Pravietojuma balss" (Voice of Prophecy) direktoru. Tiek plānoti evaņģelizācijas semināri Belfāstā.

 

IETEKME LIMERIKā, KORKā UN TRALĪ (TRALEE)

No 2023. gada 15. līdz 22. aprīlim sešu cilvēku komanda no ASV pievienojās vietējiem mācītājiem Īrijas rietumos un dienvidrietumos, atbalstot viņu draudžu misiju apkārtējā sabiedrībā, izmantojot publiskas sanāksmes, veselības izstādes un literatūras izplatīšanu.

Svētdien, 16. aprīlī, Limerikas centrā pilsētas iedzīvotāji no vairākām draudzēm Īrijas rietumos sanāca kopā, lai izplatītu grāmatas par veselību un cerību. Kopā ar tādām grāmatām kā  "Cerības spēks" un  "Veselība un labsajūta" tika doti arī ielūgumi uz vairākiem veselības semināriem Limerikas draudzē par garīgo veselību un labklājību.

Tikmēr Korkas centrā vietējie draudzes locekļi sevi padarīja redzamus, izplatot skrejlapas semināru ciklam ar nosaukumu "Saskaroties ar milžiem jūsu dzīvē". Semināros runāja par šo metaforisko milžu realitāti un to, kā tos var uzvarēt tikai caur Kristu, Viņam pastāvīgi atrodoties mums blakus.

Tralī ielās izgāja cilvēku grupa ar bukletiem un skrejlapām aicinot uz semināriem, kas veltīti ģimenei. Šīs tikšanās bija lieliska iespēja stiprināt ģimenes attiecības un izmēģināt dzīvot ar Dieva žēlastības sniegtajiem instrumentiem.
 

KAD VASARSVĒTKU DRAUDZES LOCEKĻI UZZINĀJA PAR SABATU

Organizējot semināru sēriju "Reliģija – kas nogāja greizi?", liels pārsteigums notika, kad Vasarsvētku draudzes locekļu grupa Ennisā apmeklēja sanāksmes un viņus aizkustināja vēsts par sabatu. Viņu vidū bija arī mācītājs, kurš pat atcēla savas draudzes plānotās programmas, lai viņi visi varētu apmeklēt sanāksmes. Turklāt cits draudzes vadītājs straumēja semināru tūkstošiem savu sekotāju sociālajos tīklos.

Uz jautājumu, kā viņi uzzināja par šo semināru, mācītājs atbildēja: "Svētā  Patrika parādes laikā Ennisā mēs saņēmām “Ķeltu savienošanas grāmatu”, un tad mēs redzējām tās pašas cilvēku grupas sludinājumu vietējā laikraksta pirmajā lapā. Mēs zinājām, ka, apmeklējot jūsu sanāksmes, mēs dzirdēsim patiesību."
 

"Bija tik liels prieks uzzināt, ka Kungs ir svētījis visu darbu, ko mēs darījām," sacīja Daniels Vilsons, kas ir gan Ņūmārketas pie Fergusa draudzes loceklis, gan pasākumu organizēšanas komandas loceklis. "Bukletu un bezmaksas grāmatu izdalīšana pirms vairākiem mēnešiem, kā arī reklāma vietējā avīzē palīdzēja tam visam kopā izdoties, lai Tas Kungs to varētu izmantot! Slava Dievam!"


ĢIMENES LIETAS DUBLINAS RANELĀGĀ (DUBLIN RANELAGH), BALTINGLĀSĀ (BALTINGLASS), DROGHEDĀ UN PORTLAOSĀ (PORTLAOISE)

Lai kalpotu vietējai sabiedrībai un palīdzētu ģimenēm piedzīvot holistiskas attiecības, projekta "Atstarojot cerību" ietvaros no 20. līdz 26. maijam vairākās vietās Greater Dublin apgabalā notika semināri "Attiecības un ģimene". Cuisle centrā (Dublinas ietekmes centrs), Solid Rock draudzē (Droghedā), Parish centrā (Portlaosā) un Žermēna (Germaine) restorānā (Baltinglāsā) Dr.Brauns un Holforda dalījās savās zināšanās un pieredzē gan ar draudzes locekļiem, gan apmeklētājiem. Tā bija milzīga svētība visiem, kas apmeklēja sanāksmes, kuras pozitīvi ietekmēja klausītājus.
Noslēdzot šo mācīšanas kalpošanas nedēļu, trīs jaunieši (Ričards, Augusts un Maikls) pieņēma lēmumu sekot Jēzum un tika kristīti.
 

INSTAGRAM SARUNAS JAUNIEŠIEM

Adventistu jaunieši Īrijā ir palaiduši Instagram tiešraides kristiešu podkāstu, kuru vada jauniešu sponsors mācītājs Džefersons Melki un kurā piedalās Holforda un Brauns. Šis dinamiskais podkāsts koncentrējas uz veselīgas multietniskas draudzes nozīmīgumu un pievēršas jauniešu veselībai multietniskā sabiedrībā. Šis kristīgais podkāsts, kas tiek pasniegts ar patiesu aizrautību un mērķtiecību, ir kļuvis par vadošo gaismu jauniem cilvēkiem, kuri meklē garīgo barību un vadību. Holforda un Brauns nodrošina saistošu saturu, kā rezultātā podkāstam seko daudzi un tas būtiski ietekmē jauno klausītāju dzīves.

Pārdomājot savu pieredzi, Holforda komentēja:

"Mēs pieredzējām Dieva taustāmo spēku katrā sanāksmē, un es izbaudīju sarunas viens pret vienu pēc prezentācijām, kad mēs paplašinājām cilvēku uztveri un pieredzi par Dieva mīlestību vai palīdzējām viņiem atrast jaunus un iedvesmojošus veidus, kā domāt par savām attiecībām."


Izmantojot pārdomas rosinošas diskusijas, iedvesmojošas liecības un vieslektoru izzinošas pamācības, šis podkāsts ir izveidojis sakrālu vietu, kurā tiek lolota ticība, pētīti jautājumi un pārveidota dzīve. Ar divām epizodēm, kas veltītas multietnisku jautājumu risināšanai, šis neparastais podkāsts turpina dziļi rezonēt, piedāvājot cerību, iedrošinājumu un piederības sajūtu visiem, kas to klausās. Komanda cer, ka nākotnē būs vairāk sarunu ar izciliem runātājiem.
 


 

MOBILĀ TELEFONA EVAŅĢELIZĀCIJA

Mobilo telefonu evaņģelizācijas projekts ir Adventistu pasaules radio (AWR) izstrādāta iniciatīva, kā arī daļa no iniciatīvas "Atspoguļojot cerību". Gideons Pelsers (Gideon Pelser) vadīja mācības Belfāstā, Dublinā, Korkā un Tralī. Katrai no šīm vietām ir savs vietējais projekts ar kampaņas komandu:

  • Piemēram, Dublinas kampaņas nosaukums ir “pray4dub” (lūdz par Dublinu)

  • Katru kampaņu veido komanda.

  • Komandu veido apakšgrupas: reklāmas komanda, jautājumu apstrādātājs, lūgšanu komanda un mobilo tālruņu evaņģēlisti (MTE).

  • MTE darbojas lietotnē Digital Missionary, ko viņi izmanto, lai sazinātos ar plaši pārstāvētiem sabiedrības locekļiem, kuri sūta lūgšanu pieprasījumus.

  • MTE var dalīties evaņģēlijā ar citiem un arī lūgt par šo cilvēku izteiktajiem lūgumiem. Pateicoties šai kalpošanai, cilvēku lūgumi tiek uzklausīti, un, kad cilvēki jūtas sadzirdēti, viņi ir atvērti uzzināt vairāk par Dieva Vārdu. Caur Digital Missionary kalpošanu daudzi uzzina par viņu apkārtnē notiekošajiem semināriem un saņem arī bezmaksas Bībeli, “Laikmetu ilgas” un “Lielo cīņu”.