Videosveiciens no Thomollari ģimenes

3. septembris, 2023 | Mārīte Lipska | Ģimeņu kalpošanas nodaļa

VIDEO


 


Ģimenes kopības lūgšanu nedēļa

3. septembra (svētdienas) temats “DOMĀ LABU!”

Materiāli pieejami šeit:
https://adventisti.lv/lv/jaunumi/7204-Gimenes-kopibas-lugsanu-nedela