Viņš un viņa krustpunktā

22. marts, 2017 | Valda Reķe

„Ja tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā.” Psalms 127:1
 
Laulība un ģimene aktuāla visos gada mēnešos un gadalaikos, jo visi mēs nākam no ģimenes. No dažādām ģimenēm. Visi dzīvojam lielākās vai mazākās, attālinātās vai paplašinātās ģimenēs.
 
Cilvēki, dodoties laulībā, vēlas, lai tā izdodas, lai tā būtu auglīga un veiksmīga. Augšminētais Psalms min kādu būtisku priekšnosacījumu, lai nams – laulība – funkcionētu:  „Ja tas Kungs…”
 
Laulība kā nams var būt ārēji, vizuāli lepni būvēta, grezna celtne, pasakaina pils, taču, „ja tas Kungs…”
 
Daudzas vēsturiskas pilis, muižas aiziet bojā, ja par tām nerūpējas, neuztur, nekopj, ja tajās nedzīvo, ja tajās nav dzīvība. Iespējams atjaunot? Protams, ka iespējams, ieguldot prāvus līdzekļus, bet tam vajadzīga griba un plāns, dažkārt krietni lieli ieguldījumi. Taču, ja arī ārējo spozmi izdodas atgūt, atrestaurēt, tad nama iekšiene nekad nebūs sākotnējā.
 
Ir velti darboties horizontālā plaknē, cilvēcīgā līmenī, ja nav sazobes ar vertikāli – to Kungu. Ja laulība nav ar to Kungu, tad velti post un pūlēties – cilvēku acu līmenī. Cik bieži nav dzirdēts: kā tad tā? Viņi nav kopā? Viņiem bija viss, visi viņus apbrīnoja? Jā, var būt arī bija viss, bet nebija „tas Kungs.”
 
Kad krustojas vertikāle un horizontāle, tad izveidojas krusts. Kad krustojas Dieva un cilvēku attiecības, tad nonākam pie KRUSTA. Laulība ar to Kungu vai pūles un darbs bez viņa.
 
Ielūkojoties laulības skolā, laulības matemātika ir citāda: 1+1=1 (divi kļūst viens); mazāk ir vairāk, labāk dot nekā ņemt. Tā ir vertikāla matemātika. Laulības ķīmija ir citāda – elementi savienojoties sakūst un kļūst viens. Vertikāla ķīmija. Laulības fizika ir citāda: divi pieķeras vienam – Kunga magnētam. Vertikāla fizika. Laulība de facto, laulība de jure. De jure ir horizontāle, de facto ir vertikāle. Laulība pie krusta. Laulības valoda ir bilingvāla, tā ir svešvaloda, kas jāiemācās – runāt otra cilvēka mīlestības valodā. Vertikāles valodniecība.
 
Cik ilgi jāmācās laulības skolā? Mūža garumā. Ilglaicīgi skolā pie KRUSTA, dievišķās vertikāles un cilvēcīgo attiecību horizontāles krustpunktā.
 
Ļaujiet tam Kungam celt jūsu namu, nepūlieties un nestrādājiet velti bez viņa svētības. Ļaujiet tam Kungam – uzticoties, tuvojoties, nākot kopā – rūpējaties, lai vertikālā sasaiste ar krustu jūs vada, tad horizontālās attiecības ilgtermiņā izdosies. Svētību jūsu namam!
 
Valda Reķe,
LDS Ģimenes kalpošanas nodaļas vadītāja