Atjaunots. Iedvesmots. Piepildīts.

3. maijs, 2017 | Edija Diedrika

Aprīļa nogale bijusi nozīmīga Latvijas Adventistu jauniešiem. Tam par iemeslu bijusi Jauniešu konference "Atjaunots. Iedvesmots. Piepildīts", kas kopā pulcēja vairāk kā septiņdesmit jauniešu no visas Latvijas – Ventspils, Daugavpils, Cēsīm un citām vietām. Dalībnieki ieradās, lai tiktu Dieva Gara atjaunoti, iedvesmoti un piepildīti!
 
Konference notika Mežbrenčos, skaistā vietā pie Daugavas. Par spīti lietainajam laikam, cilvēku sejas rotāja smaids un satikšanās prieks, jo konference ir pasākums, kur satikt neredzētus draugus un iegūt jaunas paziņas.
 
Jau par tradīciju izveidojusies himnas rakstīšana katrai Jauniešu konferencei, arī šinī gadā katru dienu vienojāmies kopējā himnā. Dzirdējām uzrunas, kuras bija sagatavojis Mārtiņš Subatovičs, Sabatā varējām piedalītie paneļdiskusijā, kurā uzaicinātie eksperti dalījās savā pieredzē un redzējumā par jauniešiem aktuālajiem tematiem, bija vairākas spēles, kurās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem, svētdienā klausījāmies brīnišķīgās liecībās, kā Dievs darbojies jauniešu dzīvēs!
 
Piektdienas vakara temats bija Atjaunots. Mārtiņš dalījās uzrunā par piedošanu, kuru Dievs sagatavojis un ilgojas dot ikkatram. Ir tikai divas  vietas, kur var atrasties grēks – vai nu pie mums vai pie krusta. Dievs ilgojas, lai izvēlamies Viņa piedošanu un dzīvojam atjaunotu dzīvi, mūsu pagātne ir pagātne!
 
Sabata temats bija Iedvesmots. Dzirdējām dzīvesstāstus, kuri lika aizdomāties par to, kā mēs izmantojam savu laiku, iespējas, veselību un dāvanas, kuras Dievs mums devis. Ja cilvēks, esot ratiņkrēslā un būdams gandrīz pilnībā paralizēts, Dieva spēkā spēj uzrakstīt piecdesmit grāmatas, ierakstīt piecus mūzikas albumus un iedvesmot miljoniem cilvēku paļauties uz Dievu, tad ko gan mēs varam teikt par savām grūtībām? Dieva spēks nespēkā patiesi varens parādās!
 
Dzirdējām arī uzrunu par arbūzu un šokolādi. Vai nav tā, ka gatavs un sulīgs arbūzs pēc gabaliņa šokolādes, vairs negaršo tik labi? Kas ir mūsu dzīves šokolāde, kas liek mums zaudēt apetīti lasīt Dieva Vārdu un būt Jēzus klātbūtnē? Tikām aicināti lūgt, lai Dievs uz to norāda un varam vienmēr meklēt prieku Viņā!
 
Svētdienā tikām rosināti domāt par laika nopietnību un par mūsu dzīves īsumu. Temats šai dienai bija Piepildīts. Kā mēs dzīvotu, ja būtu mūsu dzīves pēdējā stunda? Ko mēs baidītos darīt? Katram mirklim ir mūžības nozīme.
 
Ja gribi ko vairāk uzzināt par šiem ticīgajiem, kuri satvēruši Dieva spēku, meklē internetā viņu dzīvesstāstus un uzrunas – Joni Eareckson Tada, Samuel Kaboo Morris, Hudson Taylor, Jonathan Edwards.
 
Devāmies mājās ar jaunu iedvesmu un prieku, ka esam Dieva bērni, ka arī turpmāk esam Jēzus rokās, ka katra lūgšana, katra cīņa iesēj mūsu sirds augsnē sēkliņu, kura uzdīgs un nesīs augļus! Ja arī neizdodas uzreiz izpildīt visu, ko apņemamies, nepadoties, bet ticībā sacīt Dievam – Paldies, ka reiz es kļūšu tāds cilvēks!
 
Paldies brīnišķīgajai jauniešu komandai par ieguldīto darbu, lai visi varam satikties un kopā mācīties pieaugt mīlestībā un paldies mūsu Dievam, kurš tik pacietīgi un neatlaidīgi turpina  mūs vilkt pie Sevis un pārveido Savā līdzībā!
 
"Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top jauni radījumi, tā Tu atjauno zemes seju." Ps. 104:30
 
Edija Diedrika

Saistītie materiāli