Adventistu draudze un ADRA publiski aicina palīdzēt izglītot bērnus visā pasaulē

21. oktobris, 2019

2019. gada ikgadējās darba sanāksmes laikā Septītās dienas Adventistu draudze
un tās starptautiskā humanitārās palīdzības aģentūra, Adventistu attīstības un
palīdzības aģentūra (ADRA), izsludināja vispasaules kampaņu “Visi bērni. Visur.
Skolā.”

Saskaņā ar ADRA vadītājiem, kopīgā kampaņa ir izmisīgs sauciens vadītājiem un
draudzes locekļiem visā pasaulē, ka visiem bērniem, neatkarīgi no rases, vecuma,
nacionalitātes, dzimuma, reliģijas vai izcelsmes, ir tiesības iegūt un pabeigt
izglītību, un, ka mācīšanās skolā ir katra bērna vērtības un potenciāla atzīšana.

Kampaņa mērķē uz miljonu parakstu savākšanu līdz 2020.g. ar ierindas draudzes
locekļu centieniem, sadarbībā ar Adventistu vispasaules draudzi un ADRA
birojiem vairāk kā 130 valstīs. Petīciju prezentēs Septītās dienas Adventistu 61.
Ģenerālkonferences sesijā Indianapolisā, Indiānas štatā, un vadītāji tiks
mudināti darboties bērnu labā visā pasaulē, lai viņi varētu saņemt augstas
kvalitātes izglītību.

“Kā vispasaules kristiešu ģimene, mums, Septītās dienas Adventistiem, jānāk
kopā, lai darītu to, kas ir mūsu spēkos, lai redzētu, ka katrs bērns jebkur pasaulē
apmeklē skolu, pabeidz savu izglītību un cer uz labāku nākotni,” teica Teds N. K.
Vilsons, Septītās dienas Adventistu draudzes prezidents.

UNESCO 2018.g. pētījums atklāja, ka kopš 2012.g. nav notikušas būtiskas
pārmaiņas to bērnu, pusaudžu un jauniešu skaitā, kas neapmeklē skolu, un, ka
kopš 2016.g. vairāk kā 262 miljoni bērnu visā pasaulē vēl aizvien nemācās. 

“Mēs nevaram pieņemt to kā faktu, ka 90 procentu bērnu ar invaliditāti
jaunattīstības valstīs neapmeklē skolu. Mēs nepieņemam to, ka bēgļu bērniem
pastāv piecas reizes lielāka varbūtība nekā viņu vienaudžiem, ka viņi neapmeklēs
skolu, vai, ka 25 miljoni sākumskolas vecuma bērnu nekad nav bijuši skolā. Tādēļ
tas ir tik svarīgi, ka mēs paceļam savas balsis katra bērna, kas šobrīd nemācās
skolā, labad,” teica Maikls Krūgers, ADRA prezidents.

Lai izplatītu kampaņu un ievāktu parakstus petīcijai, Adventistu draudze un
ADRA ir izstrādājušas visaptverošas tehnoloģijas vispasaules publikai, tai skaitā
tiešsaistes klātbūtni, un uz datiem balstīto ziņu platformu WhatsApp. Lai
parakstītu petīciju caur WhatsApp, vispirms jālejupielādē lietotne un tad
jāapmeklē (caur savu viedierīci) mājaslapa ADRA.org/WhatsApp. Kampaņu var arī atrast ADRA.org/InSchool.

ADRA un Septītās dienas Adventistu draudze jau ilgu laiku ir atbalstījušas
taisnīguma jautājumus, tai skaitā sadarbību ar uz ticību balstītām kopienām, lai
atbalstītu bēgļus, migrantus un personas, kas spiestas mainīt dzīvesvietu
Pasaules Bēgļu dienā un Pasaules Bēgļu sabatā. ADRA arī atbalsta “enditnow”
(“izbeidztotūlīt”), Septītās dienas Adventistu draudzes Sieviešu kalpošanas
nodaļas kampaņu, kas darbojas, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm un
meitenēm.

“ADRA kopā ar Septītās dienas Adventistu draudzi var mainīt bērnu dzīves visā
pasaulē. Mēs vēlamies redzēt ikvienu bērnu skolā līdz 2030.g., un tas sākas ar
vienu miljonu parakstu,” teic Vilsons.

Avots: https://www.adventistreview.org/church-news/story14136-adventist-church-and-adra-make-public-appeal-to-help-school-children-worldwide