Creation health: Atpūta

22. maijs, 2020 | Sigita Pešele

Veselīga dzīvesveida programmas “CREATION HEALTH” materiālos otrais temats no astoņiem ir “Atpūta” – īpaša dāvana no Radītāja jeb Viņa iecere, lai mēs varētu dzīvot.2018. gada oktobra žurnālā “Adventes Vēstis” jau rakstījām par miegu. Šoreiz piedāvajam šo informāciju arī tiem, kas vēl nav paspējuši ar to iepazīties. Bet miegs nav  vienīgais atpūtas veids. Creation Health materiālos atrodami interesanti fakti arī par septiņu dienu bioritmu un sirdsapziņas mieru – atpūtu, ko saņemam caur salīdzināšanos ar Radītāju.

MIEGS
 • 1993. gada ikgadējā Pasaules Miega federācijas konferencē tika prezentēts pētījums, kas apliecināja: trīs pazaudētas miega stundas naktī samazina imunsistēmas efektivitāti uz pusi. (Perl J. Sleep Right in Five Nights; a Clear and Effective Guide for Conquering Insomnia. New York: William Morrow and Company, Inc., 1993, 32)
 • Miega trūkuma dēļ samazinās tās prāta spējas, kuras kontrolē galvas smadzeņu pieres daiva: plānošana, koncentrēšanās spējas un augstas intelektuālās spējas. (Marschall-Kehrel D. “Update on Nocturia: the Best of Rest is Sleep.” Urology, December 2004 64 (6 Suppl 1): 21-4)
 • Zinātnieki ir atklājuši, ka cilvēki, kas ilgstoši guļ 6 vai mazāk stundas, samazina dzīves ilgumu par deviņiem gadiem, salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas guļ 7 līdz 8 stundas. (Wingard D, Berkman L,et al.”Mortality Risk Associated with Sleeping Patterns Among Adults.” Sleep 1983 6(2):102-107.)
 • Starptautisks pētījums, kurā piedalījās 17 500 studenti no 24 valstīm, atklāja, ka, nesaņemot pietiekamu miegu un guļot mazāk nekā 7 stundas, tiek būtiski pasliktināta arī jaunu cilvēku vispārējā veselība. (Steptoe A, Peacey V,et.al. “Sleep Duration and Health in Young Adults. “Archives of Internal Medicine Sept.18, 2006 166(16): 1689-1692)
 • Melatonīns ir hormons, kas nodrošina miegu. Tas smadzenēs  īpaši izdalās pēc pusnakts. Melatonīna funkcijās ietilpst īpašu ritmu sinhronizēšana, kas stimulē imunsistēmas darbību un darbojas kā antioksidants. (Melatonin. Monograph. Altern Med Rev. Dec. 2005 10(4):326-36)
 • Grelīns ir hormons, kas regulē apetīti (cilvēks vēlas ēst), savukārt leptīns ir hormons, kas rada sāta sajūtu. Abi šie hormoni izdalās tikai miegā. Ja miegs ir nepietiekams, pastiprināti izdalās grelīns un cilvēks jūtas īpaši izsalcis, kompensējot to ar ēdienu. Pētījumi rāda, ka nepietiekams miegs var novest pie liekā svara un vielmaiņas traucējumiem. Apetītes neiroendokrīno regulāciju un uztura uzņemšanu nozīmīgi ietekmē tas, cik ilgi cilvēks guļ. Grelīnam ir nozīmīga loma ogļhidrātu un lipīdu metabolismā (vielmaiņā), sirds darbībā, imūnsistēmas funkcijā un šūnu caurlaidībā. Ir pierādīts, ka visaugstākais grelīna līmenis ir vakara stundās un līdz diviem rītā. (Copinschi G.”Metabolic and endocrine Effects of Sleep deprivation.” Essential Psychopharmacology 2005 6(6):341-347)
 • Ko dod kvalitatīvs un pietiekošs, regulārs miegs? Tas uzlabo kritiskās domāšanas spējas, samazina stresa hormonu, smazina asinsspiedienu, stiprina imunitāti, vairo labsajūtu, atjauno spēkus. 
 • Kādi apstākļi veicina labu miegu? Naktī – tumša istaba, klusums, zema gaisa temperatūra, svaiga gaisa cirkulācija, ērta gulta. Dienā – daudz saules gaismas,daudz svaiga gaisa, vieglas un agras vakariņas, regulāri miega/ nomoda laiki, rūpju un dusmu atstāšana ārpus guļamistabas pagājušajā dienā, uzticot tās Dievam vakara lūgšanā. 
 • Apbrīnojami, ka principus, ko zinātne par miegu atklāj tagad, Radītājs ir ietvēris Savā Vārdā jau sen, sen atpakaļ! Tikai ieklausies un dzīvo pēc tā: “Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā, un ēdat savu maizi ar rūpēm; Saviem mīļajiem Viņš to bagātīgi dod miegā.” (Ps. 127:2)

IKNEDĒĻAS ATPŪTA – SEPTIŅU DIENU BIORITMS
 • Septiņu dienu cikls cilvēcei ir iedots pie Radīšanas. Tāpat kā dienas un nakts cikls, arī nedēļas cikls nav cilvēku izdomāts vai izveidots, tas ir Dieva iekārtots. Ir apbrīnojami lasīt medicīniskos pētījumus, kuri pierādījuši, ka septiņu dienu ritms ir saistīts ar dažādām fizioloģiskām funkcijām. Piemēram, pacientam ir tendence uz palielinātu pietūkumu septītajā un četrpadsmitajā dienā pēc operācijas. Līdzīgi – pacientam pēc nieru transplantācijas ir lielāka iespēja atraidīt orgānu septiņas un četrpadsmit dienas pēc operācijas. Vācu zinātnieki to sauc par iknedēļas bioritmu, viņi saka, ka, iespējams, mums ir fizioloģiska vajadzība pēc īpašas atpūtas dienas katru nedēļu. Tam nav neviena ticama izskaidrojuma, izņemot, ka to mūsu fizioloģijā ir ielicis Radītājs. (Baldwin B. ”Seven-Day Rhytms” The Journal of Health and Healing 9(4):3,14)
 • “Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to par svētu dienu..” (1.Mozus 2:3)  Šī svētība ir prieks Dievā, miers ar Dievu, fiziskā, garīgā, intelektuālā un emocionālā atpūta, kas nāk līdzi Sabatam.
 • “Kad tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari Manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām, tad Tas Kungs būs tavs prieks…” (Jesajas 58:13,14)

SIRDSAPZIŅAS ATPŪTA 
Iepriekš aprakstītās divu veidu atpūtas ir fiksētas laikā un telpā. Ir jāpieliek pūles, lai šādu atpūtu sev nodrošinātu. Sirdsapziņas atpūta ir tas, pēc kā apzināti vai neapzināti ilgojas katrs cilvēks, bet ko paši sev iedot nevaram.  Tā ir atpūta no vainas apziņas. Mēs visi esam grēcinieki, un visiem ir vajadzīga piedošana un sirdsapziņas miers. Šo piedošanu un tai līdzi nākošo mieru var dot tikai Jēzus Kristus, ja ejam pie Viņa ar nožēlas pilnu garu. “Tāpēc zinait, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ikviens, kas tic, caur Viņu tiek taisnots. “ (Ap.d. 13:38- 39) 

Kunga gudrības atzīšana nes mieru un patvērumu, kas sniedz dvēseles atpūtu. “Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu! Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu.; Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods.; Apguldamies tu ne no kā nebīsies, bet saldi dusēsi, un tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo Tas Kungs ir tavs patvērums.” (Salamana pam. 3:1,2, 3, 13, 14, 16 un 24, 26)

(Rakstu sagatavoja Sigita Pešele)