Lūgsim un gavēsim par tiem, kuri cieš

25. novembris, 2020 | Lūgšanu kalpošanas nodaļa

Šis ir laiks, kurā nevaram palikt vienaldzīgi, redzot un dzirdot par cilvēkiem, kuri cieš. Tāpēc Septītās dienas Adventistu draudzes Lūgšanu kalpošanas nodaļa aicina vēl vairāk lūgt, gavēt un kalpot vajadzībās nonākušajiem.
 
Tad nu lūk, sekojošs priekšlikums:
 

katru ceturtdienu šajā gadā izbrīvēt laiku, lai dotos savā “kambarī” iestāties par tiem, kuriem ir grūti.

Dienas laikā būtu vērtīgi arī pievienoties savas draudzes lūdzēju grupai vai kādai no Vislatvijas Telefonkonferenču lūgšanu grupām.
 
Bībeles aicinājums ir cēls “tērpieties līdzjūtībā” /Kol.3:12/, “mācaities labu darīt” /Jes.1;17/, “palīdziet vājajiem” /1.Tes.5:14/ un saskaņā ar Jes.58:6-11, tieši gavējot mēs varam sevi identificēt ar tiem, kuri cieš, lai, apzinoties savu nespēcību, ļautu atklāties Dieva varenajam spēkam, kas tad vēl vairāk varētu izmantot mūs, svētot cietēju dzīves.
 
Nesajauksim gavēšanu ar badošanos, jo “miesas mērdēšanai” nav nekādas vērtības /Kol.2:23/. Ja gavēņa laikā mēs nemeklēsim papildus laiku Dieva Vārda lasīšanai un sarunai ar Dievu caur lūgšanu, tad gavēšanu būsim sajaukuši ar badošanos. Atbrīvosimies no visa, kas varētu šai sirds kalpošanai traucēt!
 
“Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev pašam (..)” /Rom.15:1-3/
 
“Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu! (..)” /Jes.58:9/