Kristiešu mājas un laulības nedēļa

10. februāris, 2021 | Mārīte Lipska

“Ģimenes saites ir visciešākās, vismaigākās un vissvētākās no visām saitēm virs zemes. Tās bija domātas par svētību cilvēcei. Un tās arī ir par svētību, ja vien laulības derība tiek noslēgta saprātīgi un dievbijībā, pareizi izprotot savu atbildību. Ikvienai mājai vajadzētu būt vietai, kur valda mīlestība un mājo Dieva eņģeļi, darot vecāku un bērnu sirdis iejūtīgas un pakļāvīgas. Mūsu mājām ir jākļūst par Bēteli, un mūsu sirdīm – par templi. Kamēr dvēselē tiek lolota Dieva mīlestība, tajā valdīs miers, būs gaisma un prieks. Mīlestībā atveriet un lasiet Dieva Vārdu savas ģimenes lokā un jautājiet: “Ko Dievs ir teicis?” (E. Vaita. “Adventistu māja”)
 

No 13. līdz 20. februārim visi laulātie tiek aicināti atrast vairāk laika vienam priekš otra, lai kopā lasītu un pārdomātu, kā ciešāk veidot attiecības savā starpā un ar bērniem, kā vairāk mācīties no Jēzus un pieaugt Viņa mīlestībā.


Katrai dienai paredzēta kāda tēma ar īpaši sagatavotu kartīti, kurā atradīsiet Bībeles pantu, citātu un ieteiktos lasījumus (sk. raksta apakšā). Lasījumiem izmantosim Bībeli un E. Vaitas grāmatu “Adventistu māja”. Ja grāmata nav pieejama, tad internetā tā atrodama šeit:
https://adventisti.lv/lv/gramatas/21/Kristiesu-maja

Iesakām veltīt laiku, lai noskatītos Lidijas Neikures seminārus latviešu valodā. Pat ja esat šos seminārus jau redzējuši, tos pēc kāda laika der noskatīties no jauna. 

Semināri pieejami šeit:
1. seminārs “Četras laulības fāzes”: https://youtu.be/Wme-vyzipwo
2. seminārs “Astoņi likumi bērnu audzināšanā”: https://youtu.be/bKoU0xemFlg
3. seminārs “Savstarpējās komunikācijas līmeņi”: https://youtu.be/3J0nseod_TE
4. seminārs “Kāpēc āboli bojājas?”: https://youtu.be/cqk32s9PTVk
5. seminārs “Kā iegūt otru elpu”: https://youtu.be/pO8ZDQzD2j8
6. seminārs “Trīs nosacījumi laimīgai dzīvei”: https://youtu.be/m47vJvrfm8c
7. seminārs “Manipulēšana”: https://youtu.be/DqgjtjWlM4M
 

Lai Dievs palīdz piedzīvot svētīgu nedēļu katrā ģimenē!

Lejuplādes

13. februāra kartiņa
14. februāra kartiņa
15. februāra kartiņa
16. februāra kartiņa
17. februāra kartiņa
18. februāra kartiņa
19. februāra kartiņa