Kuldīgas draudze atrod veidu, kā uzrunāt cilvēkus

22. septembris, 2021 | Gaida Malaņina | Kuldīgas draudze

Kad Dieva Gars aicina, Viņš mēdz būt ļoti neatlaidīgs. Jūs noteikti to zināt. Viņš atkal un atkal runā tavā prātā, un liekas, ka nekur nav miera no Viņa – lai kur tu pagrieztos, Viņš visur ir priekšā.

Arī man tā bija. Tāpēc sāku pārdomāt un lūgt. Kungs skubināja: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas” (Mt. 28:19).

Ļoti drīz Kungs parādīja citus brāļus un māsas, kas piedzīvoja to pašu. Pārdomājot visu, kas šodien notiek ap mums, un kopīgi lūdzot, arvien vairāk nostiprinājās doma, ka atlikt vairs nevar. Ir pēdējais laiks nest Dieva mīlestības vēsti cilvēkiem.

Mūsu draudzē Kuldīgā dievkalpojumi nenotika, tāpēc darbu iesākām sestdienās. Pētījām, pārrunājām sabatskolas tematus, paēdām pusdienas un devāmies ielās ar grāmatām. Lūdzām arī pēc metodēm, kā šo darbu darīt labāk, pilnvērtīgāk.

Reiz mana meita teica, ka Rīgā ir māsas, kas kolportāžas darbā iziet, prezentējot izdevniecības “Patmos” grāmatas. Pārdomājot šo ideju, secinājām, ka arī tā var uzrunāt cilvēkus. Lūdzām Dievu un turpinājām iet uz priekšu. Ar Viņa palīdzību saņēmām  Kuldīgas pašvaldības atļauju piedāvāt cilvēkiem garīga satura grāmatas pie galdiņiem Kuldīgas gājēju ielā. Šo iespējamo darbību saskaņojām arī ar izdevniecības “Patmos” vadītāju Anitru Rozi. Viņa bija priecīga par šādu ideju un labprāt to atbalstīja.Nu jau Kuldīgā pie galdiņiem garīgas grāmatas esam piedāvājuši četras reizes, vienu piektdienu izgājām arī Saldus tirgū.
 

Jāsaka viens: Dievs svētī šo darbu!  Šajās piecās reizēs tika izdalītas vairāk nekā 680 grāmatas.

Kuldīga ir tūristu iecienīta pilsēta, esam satikuši daudz jauku cilvēku arī no citām pilsētām, kuri ir priecīgi un pateicīgi iegūt šīs vērtīgās grāmatas, notikušas daudzas saturīgas sarunas.

Grāmatas interesentiem piedāvājam bez maksas. Darbu iesākot, dalījām Kuldīgas draudzes grāmatas. Šobrīd, lai grāmatas varētu iegādāties grāmatu centrā, ziedo paši brāļi un māsas. Esam pateicīgi Kungam, kas atver sirdis un aicina iesaistīties. Arī grāmatu saņēmēji mūs atbalsta ar saviem ziedojumiem, un tā darbs var turpināties. 

 

Darbs iesākās no trim mūsu māsām, kuras nāca no dažādām draudzēm. Šodien mūsu komandā jau ir astoņi cilvēki, un es ticu, ka Kungs aicinās vēl daudzus celties un iziet nest cilvēkiem šo mīlestības vēsti par glābšanu.

Gribu lūgt ikkatru aizlūgt par šo darbu! Dievam vēl ir daudzas dvēseles šai pasaulē, kuras jāsatiek, jāuzrunā, lai katrs, kas vien vēlas, varētu iegūt pestīšanu.

Kungs aizvien skubina: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas” (Mt. 28:19)