Izdota jauna grāmata: “DIEVA APSOLĪJUMI UZVAROŠAI DZĪVEI”

7. oktobris, 2021 | Patmos

Ja Dievs dod apsolījumu, varam būt pilnīgi droši, ka Viņš to arī piepildīs, jo pats Kristus apliecina, ka: “Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs.” (Mt. 24:35)

Apsolījumu Dieva Vārdā ir ļoti daudz, un tie doti visiem dzīves gadījumiem. Jaunajā izdevniecības “Patmos” grāmatā apkopoti un tematiskās nodaļās iedalīti vairāk nekā divi tūkstoši Bībelē atrodamo apsolījumu, kas domāti ikvienam, kam nepieciešams Dieva dots nemainīgs, mīlestības pilns un spēcīgs padoms, stiprinājums slimībā vai nespēkā, mierinājums bēdās, palīdzība grūtā brīdī, iedrošinājums, cerība un prieks.

Grāmata tapusi ciešā sadarbībā ar Latvijas draudžu savienības Sieviešu kalpošanas nodaļu un tās vadītāju Mārīti Lipsku, kā arī ar daudzu māsu atbalstu un palīdzību. Paldies ikvienai sievietei, kura iesaistījās apsolījumu atlasē, grāmatas rediģēšanā, pārbaudot Rakstu vietas un sniedzot visu palīdzību, kāda vien bija nepieciešama! Paldies arī Ernestam Treijam par grāmatas vizuālo noformējumu!

Lietojiet dārgos Dieva apsolījumus, stiprinot cilvēkus viņu vajadzībās, lietojiet tos savās lūgšanās, un jūsu garīgā dzīve kļūs vēl bagātāka un pilnīgāka! “Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās.” (2. Kor. 2:14)

Lai caur Dieva apsolījumiem Viņa sagādātā uzvara ir arī jūsu daļa!
Grāmatas cena “Patmos” grāmatu centrā Eur 3.95.