ADRA Latvija atsāk darbību

1. marts, 2022 | LDS padome | ADRA Latvija

Saistībā ar notikumiem Ukrainā ADRA Latvija ir aktivizējusi savu darbību!


SDA Latvijas draudžu savienības vadītāja paziņojums

Kristus Kalna svētruna ir Dieva valstības konstitūcija, kas atklāj gan mūsu augsto aicinājumu, gan Viņa valstības pamatprincipus. Viens no svarīgākajiem principiem atrodams Mateja evaņģēlija 7. nodaļā: "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši." (Mateja 7:12)

Citiem vārdiem sakot, tas ir Dieva valstības pamatprincips, kas ikvienam jāapgūst jau šeit, uz zemes. Jēzus to paskaidroja ar šādu piemēru: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja [..]. Bet kāds samārietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu." (Lūkas 10:30,33–35)

Ar šo līdzību Kristus atklāj, kā patiesi mīlēt Dievu un parādīt mīlestību savam tuvākajam. Mīlestība nav tikai jūtas vai noskaņojums, mīlestība ir rīcība, kas atklājas līdzjūtīgā un žēlsirdīgā attieksmē. Mīlestība vienmēr ir praktiska un saistīta ar reālu rīcību, sniedzot palīdzību, nesot atvieglojumu un atklājot dievišķo mīlestību ikdienas dzīvē.
Šobrīd lieks ir jautājums: "Kuri ir tie, kam vajadzīga palīdzība?" Tagad ir laiks jautāt Dievam: "Kungs, ko Tu vēlies lai es daru?"

Iespējams, nav pat nepieciešamības jautāt, jo sirdsapziņa to skaidri pasaka priekšā.

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība aicina ikvienu iesaistīties un sniegt palīdzību karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.
Ikvienam, kurš to vēlas, ir iespēja "pienest savu artavu", nododot ziedojumus, kas tiks izlietoti palīdzībai bēgļu ģimenēm un cita veida humānajam atbalstam Ukrainai.

ADRA Latvija šobrīd cenšas apzināt akūtākās vajadzības, lai pēc iespējas ātrāk nogādātu palīdzību tiem, kam tā šobrīd ir visvairāk nepieciešama.

Lūgsim par Ukrainu!
Lūgsim par kara upuriem!
Lūgsim par karadarbības un asinsizliešanas pārtraukšanu!
Lūgsim par mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, arī par tiem, kuri ir devušies bēgļu gaitās!
Lūgsim pēc Dieva žēlastības visiem un visur!

Lai Dievs piepilda mūsu sirdi ar līdzjūtīgas mīlestības un patiesas nesavtības garu!

".. esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi.. " (1. Pētera 3:8)

Ziedojumus palīdzībai Ukrainas krīzē cietušajiem iespējams pārskaitīt uz ADRA Latvija bankas kontu.

Bankas rekvizīti:

Nodibinājums "ADRA Latvija"
Reģ.Nr. 40008018797
Swedbank AS
LV77HABA0551002308686
Maksājuma mērķis: Palīdzība cietušajiem Ukrainā.


Lai Dievs svētī katru devēju, kalpotāju un palīgu!


// ADRA (Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra) ir kristīgā starptautiskās palīdzības organizācija kura ir dibināta 1956.gadā, kura veicina attīstību un sniedz palīdzību neatkarīgi no cilvēku reliģiskās, politiskās, dzimuma, rasu vai etniskās piederības. Šobrīd ADRA ir nevalstisko organizāciju vispasaules tīkls ar birojiem vairāk kā 130 pasaules valstīs. Pēc statistikas, ADRA organizācija kopumā gadā sniedz palīdzību vairāk kā 25 miljoniem cilvēku.