ADRA Norvēģijā atrod jaunus veidus, kā pavairot ziedojumus labdarībai

14. novembris, 2016 | Adventist Review

Septītās dienas adventisti tic Jēzum un Viņa aicinājumam kalpot citiem ar līdzjūtību un palīdzību krīzes laikā. Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra (ADRA) darbojas jau 60 gadus, pārstāvot Septītās dienas adventistu draudzi pasaules valstīs, kur ir nepieciešama palīdzība.

ADRA kalpo visiem, neraug2016-oties uz reliģisko piederību.

Norvēģijā dzīvo 5,2 miljoni iedzīvotāju, bet adventistu tur ir 4531. Tomēr tie spēj saziedot katru gadu aptuveni 143000$ dažādiem ADRA projektiem. Draudzes locekļi veic ziedojumu vākšanu no durvīm pie durvīm, apstaigājot pilsētu iedzīvotājus, veic dažādu priekšmetu un grāmatu izpārdošanas, lai iegūtu līdzekļus.

Norvēģijas ADRA piedāvā video reportāžu par tās darbību.Avots: Adventist Review