Atrast žēlastību un palīdzību īstā laikā

10. janvāris, 2018 | Anitra Roze

Svētīgi sagaidītam jaunajam gadam šodien sekoja svētīgs turpinājums, jo tieši šodien iesākās Vispasaules adventistu draudzes 10 lūgšanu dienas, kuras turpināsies līdz pat 20. janvārim, lūdzējiem katru vakaru pulcējoties arī SDA Rīgas 1. draudzes Lielajā zālē, Baznīcas ielā 12a.
 
Šo 10 lūgšanu dienu laikā esam īpaši aicināti pārdomās kavēties pie Augstā priestera apģērba, jo tas ir temats, kurš mums, kā sacīja Elena Vaita, ļauj dziļāk pārdomāt Dievu, Viņa pielūgšanas svētumu, kā arī tīrumu un šķīstību, kas tiek prasīta no visiem, kas Viņam tuvojas.
 
Šodienas, 1. dienas, temats bija “Svaidāmā eļļa” – eļļa, ar kuru tika svaidīti priesteri kalpošanai Svētnīcā, eļļa, kas simbolizē Svēto Garu, Vienīgo, kurš var ienest vienotību mūsu draudzēs.
 
Iesākot lūgšanu stundu ar pateicību un tad dodoties klusā grēku nožēlā, turpinājumā varējām uzklausīt lasījumu un pārdomāt, kādai jābūt Svētā Gara ietekmē vadītai kristieša dzīvei – saņemot un dodot, saņemot un izdalot, paliekot vienotiem kā Dieva līdzstrādniekiem.
 
Sadaloties grupiņās pa diviem, trim, sanākušie tika īpaši aicināti lūgt par septiņām vajadzībām, kuras skāra gan globālo misijas darbu – ikviena draudzes locekļa iesaistīšanos, gan lika koncentrēties uz to, kā mēs veicam Dieva uzticēto īpašo uzdevumu – triju eņģeļu vēsts pasludināšanu pasaulei. Protams, bez uzmanības nepalika arī katras konkrētās draudzes un ikviena atnākušā personiskās vajadzības.
 
Papildus tam saņēmām ierosmi lūgt, lai Dievs uzrāda mums septiņu draudzes locekļus, par kuriem šajās 10 dienās aizlūgt īpaši – māsas un brāļus, kuri, iespējams, paguruši savā ticības ceļā, kuru eļļas krājumi izsīkuši un lūgšanu rokas nolaidušās. Vienotība ir arī spējā pastāvēt vienam par otru grūtos brīžos un turēt vienam otru uz lūgšanu rokām.
 
Pārdomājot sirsnībā aizvadīto stundu, prātā nāca vārdi no Vēstules ebrejiem: “Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” (Ebr. 4:16)
 
Uz tikšanos jau rīt, 18.00 Baznīcas ielā 12a, lai pārdomātu nākamo tematu par Augsto priesteri “Svēts Tam Kungam”!

Anitra Roze

Lasītākie raksti

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2018