100 lūgšanu dienas, gatavojoties Adventistu Latvijas draudžu Savienības kongresam (papildināts)

12. februāris, 2018 | Baiba Bērziņa

Septītās dienas adventistu Latvijas ģimene!

Tuvojas SDA Latvijas draudžu Savienības KONGRESS, kurš norisināsies šī gada maija beigās. Un ir tik daudz jautājumu, kuri līdz ar gaidām uzvirmo mūsu prātos: “Kuras būs jaunās LDS amatpersonas? Kuri brāļi vai māsas uzņemsies vadīt nodaļu darbu? Kādas izmaiņas sagaida mūsu lielo ģimeni?” 

Lai šajos jautājumos rastu mieru, Lūgšanu kalpošanas nodaļa aicina tos uzticēt Dievam!

Atskatoties uz nesen aizvadītajām Adventistu vispasaules draudzes 10 Lūgšanu dienām, gribas izsaukties – cik varens ir mūsu Dievs! Cik lieli ir Viņa darbi! Cik svēta ir Viņa griba! 

“(..) ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots.” /Cah.4:6/ sagatavosim savas sirdis, savas ģimenes, savas draudzes jaunajam darba cēlienam! 

LŪGŠANU VAJADZĪBAS
Lūdzot Dieva Gara vadību draudzei LDS Kongresā, savās lūgšanās pieminēsim:
 • Kongresa norises plānošanu un sagatavošanas darbus;
 • Kandidātu izraudzīšanas procesu LDS padomē un vietējās draudzēs;
 • Kongresa darba sesiju norisi un komiteju darbu;
 • LDS administrācijas un nodaļu vadītāju kandidātu izraudzīšanu un apstiprināšanu nākamajam darba periodam.

LŪGŠANU ORGANIZĒŠANA
 • 100 lūgšanu dienas (no 16.februāra - 26.maijam);
 • Izmantojot katru izdevību lūgšanām vienatnē un kopīgi:
  • katra lūdzēja “kambarī”;
  • lūgšanās, kur “divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā”; 
  • mājas un lūgšanu grupās; 
  • lūgšanu telefonkonferencēs; 
  • draudzes dievkalpojumos un sanāksmēs.
 • Pēdējās 10 lūgšanu dienas no 100 draudzes dievnamos klātienē (no 17.maija - 26.maijam) - sirds pārmeklēšanas un gavēņa laiks;
 • Vislatvijas telefonkonferences visas 100 dienas 3x dienā (6:30, 9:00, 20:00) – pieteikšanās pie Baibas, lai saņemtu pieslēgšanās kodu;
 • Katrai lūgšanu dienai rakstu vieta garīgai iedvesmai.

“tos Es vadīšu Savā svētajā kalnā un iepriecināšu Savā lūgšanas namā; viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz Mana altāra būs Man patīkami, jo Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām." /Jes.56:7/

LDS Lūgšanu kalpošanas nodaļa
Tuvāka informācija: berzinabaiba@yahoo.com, tālr. 26457714

Lejuplādes

Rakstu vietas garīgai iedvesmai (pirmās 49 dienas)
Rakstu vietas garīgai iedvesmai (2. daļa)