Programma “Meitenes Kristum”

27. februāris, 2018 | Mārīte Lipska

24. februārī Rīgā, Baznīcas ielā 12 bija sabraukušas sievietes no vairākām draudzēm, lai iepazītos ar programmu “Meitenes Kristum”. Pavisam kopā bija 56 sievietes no 19 draudzēm. Semināru vadīja TED Sieviešu un Bērnu kalpošanas nodaļu vadītāja Klāra Saņčeša-Šūte.
 
Šī programma ir domāta kā mentoringa programma, kas veidotu attiecības starp paaudzēm.
 
Bībelē Pāvila vēstulē Titam 2:3-5 ir rakstīts: “Tāpat vecākās sievas lai uzvedas svētbijīgi, nav nedz apmelotājas, nedz pārmērīgi nodevušās vīna dzeršanai, bet lai māca krietnumu. Lai viņas mudina jaunās sievas mīlēt savus vīrus un bērnus, būt saprātīgām un šķīstām, un saimnieciskām, pakļāvīgām saviem vīriem, tā lai Dieva vārds nav zaimots.”
 
Katra draudze, kas piedalījās seminārā, saņēma rokasgrāmatu. Rokasgrāmatā ir izdalītas 10 tēmas,  kuras sadalītas piecās jomās:
  1. Bībeles izpēte – vecumam atbilstošas Bībeles stundas par tēmām, kas uzrunā meitenes.
  2. Lūgšana – dažāda veida lūgšanas, jo mēs neesam visas vienādas.
  3. Veselība un dzīvesveids – saistīts ar meiteņu pasauli un kur viņas atrodas šajā brīdī.
  4. Kalpošanas projekti – jo mēs visi zinām, ka palīdzēšana citiem dod labas sajūtas.
  5. Rokdarbi – ne tikai lai meitenes būtu nodarbinātas, bet arī lai izgatavotu skaistas lietiņas, ko pārdot labdarības tirdziņā.
 
Ir arī iekļauts dzimšanas dienu kalendārs – jo tas ir lieliski, ja kāds atceras mūsu dzimšanas dienu, kā arī ir Bībeles/Lūgšanu klade, lai sāktu ceļojumu ar Kristu. Tas padarīs viņu garīgo ceļojumu taustāmu.
 
Ar šīm piecām jomām sievietes iepazinās teorētiski un praktiski. Bija iespēja iziet Kunga lūgšanas “Mūsu Tēvs” stacijas, kā arī varējām iegūt jaunas radošas pieejas Bībeles izpētī, kas varētu būt uzrunājošas pusaudžu meitenēm.
 
Kopumā visas sievietes bija gandarītas, ka varēja piedalīties šajā seminārā, iegūstot jaunas idejas darbam ar pusaudžu meitenēm.
 
Atliek tik sievietēm novēlēt, lai izdodas būt par labām mentorēm mūsu meitenēm, palīdzot viņām izveidot īpašas attiecības ar Dievu.  
 
Mārīte Lipska
LDS Bērnu un Sieviešu kalpošanas nodaļu vadītāja