Ģenerālkonferences Investīciju padome pārskata un uzlabo finanšu līdzekļu investēšanas pārvaldību

14. aprīlis, 2018 | ANN

Septītās dienas adventistu Ģenerālkonference (ĢK) ir atkārtoti apstiprinājusi tās ilgtermiņa apņemšanos veikt tikai tādas finanšu investīcijas, kuras saskan ar ĢK ētiku un tai uzticētajiem pienākumiem.
 
ĢK Investīciju padome – par īpašumu pārvaldību atbildīgā Ģenerālkonferences struktūrvienība – tikās 2018. gada 20. martā, lai pārskatītu un uzlabotu esošo Ģenerālkonferences finanšu ieguldījumu veikšanas pārvaldību.
 
Caur ĢK Ieguldījumu biroju, Investīciju padome un dažādi fondu pārvaldnieki ir piešķīruši ieguldījumu pārvaldes tiesības Ģenerālkonferences Ieguldījumu pārvaldes komitejai. Tās pienākumi iekļauj to fondu pārvaldi, kurus Ģenerālkonferencei ir uzticējušas dažādas baznīcas organizācijas, pensiju fondi un citas institūcijas.
 
Ieguldījumu pārvaldes komiteja vēlas “investēt šos līdzekļus profesionālā, atbilstošā, piesardzīgā un konsekventā veidā.” Šī komiteja arī apliecina, ka “galvenais likums, kuram Ģenerālkonference seko, ir “Piesardzīgā ieguldītāja likums”, kurš nozīmē, ka tiek uzturēts diversificēts ieguldījumu portfelis, izmatojot dažādas ieguldījumu stratēģijas, kuras ir balstītas uz viskompetentāko un profesionālāko padomu, kāds ir pieejams”.
 
Pārskatot ieguldījumu praksi, padome pārskatīja un precizēja kritērijus, pēc kuriem tiek veiktas finanšu investīcijas. Sanāksmē 20. martā, Investīciju padome atkārtoti apstiprināja sekojošos finanšu investīciju kritērijus:
 
“Mēs atkārtoti apstiprinām mūsu esošo aizliegumu ieguldīt kompānijās, kuras ir tieši vai netieši saistītas ar sekojošām nozarēm: alkohols, tabaka, azartspēles, pornogrāfija, gaļas produktu ražošana un kofeīnu saturošu dzērienu ražošana. ĢK Ieguldījumu komitejai ir jānodrošina, ka visi ieguldījumi precēs vai pakalpojumos tiek veikti saskaņā ar mūsu noteikto pārvaldības standartu, kā arī saskaņā ar Septītās dienas adventistu vērtībām, kuras tiek praktizētas ikdienā.”
 
Padome arī nobalsoja “ka, saskaņā ar mūsu ilgtermiņa nostāju pret karadarbību, mēs uzticam ĢK Ieguldījumu pārvaldes komitejai pienākumu pārbaudīt visus esošos un nākotnes finanšu ieguldījumus, lai investīcijas nebūtu veiktas kompānijās, kuru ienākumus tieši vai netieši veido ieroču, kaujas mašīnu, munīcijas vai kādu citu ar karadarbību saistītu preču ražošana vai pārdošana. Turklāt mēs ĢK Ieguldījumu pārvaldes komitejai uzticam pienākumu izvairīties no finanšu investīcijām kompānijās, kuras nodarbojas ar kasešu bumbu, mīnu un atomieroču ražošanu. Šādās kompānijās nedrīkst veikt ieguldījumus neatkarīgi no tā cik lielu vai mazu daļu no kompānijas ienākumiem sastāda šo preču ražošana.”
 
“Kā garīga organizācija, mēs uzskatām, ka esam atbildīgi, lai mūsu finanšu ieguldījumu stratēģijas saskan ar mūsu uzstādītajām vērtībām un apņemšanos,” teica Tims Aka (Tim Aka), ĢK asociētais mantzinis, kurš ir atbildīgs par Ģenerālkonferences ieguldījumu pārvaldību. “Šis process ir nepārtraukts un turpina būt ļoti svarīgs Ieguldījumu biroja darbā.”
 
Septītās dienas adventistu baznīca, oficiālā paziņojumā “Sauciens pēc miera”, kurš tika publicēts 2002. gadā, paziņoja, ka “Baznīcām būtu jābūt atpazīstamām ne tikai to garīgā devuma dēļ – lai gan tā ir pamatvērtība – bet arī tādēļ, ka tās atbalsta pilnvērtīgu dzīves kvalitāti, un šī iemesla dēļ tiekšanās pēc miera ir īpaši svarīga.”
 
“Saskaņā ar šo paziņojumu” noslēgumā saka Aka, “Ģenerālkonference nepārtraukti ir centusies nodrošināties pret šādiem neatbilstošiem finanšu ieguldījumiem un vienlaikus arī nodrošināt tai uzticētos pienākumus.”
 
Avots: ANN

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019