Kongress pārmaiņu laikā

3. maijs, 2018 | Vilnis Latgalis

Ir pienācis maijs, pavasara atmodas un Adventistu baznīcas Latvijas draudžu savienības kārtējā kongresa laiks. Kopš iepriekšējā kongresa ir pagājuši gandrīz pieci gadi. Tā būs laba iespēja kopā atskatīties uz aizvadīto laika posmu un izvērtēt paveikto. Bet tas ir arī laiks, kad, domājot par nākotnes plāniem, iespējām un izaicinājumiem, mums ir iespējas lūgšanās meklēt Dieva Gara vadību un gudrību, “kas nāk no augšienes”. Vēlos izteikt pateicību Lūgšanu kalpošanas nodaļai un visiem, kuri iesaistījušies pirms kongresa lūgšanu maratonā, lai izlūgtos Dieva svētības mūsu kopējam darbam.
 
Latvijas adventistu draudzes, cenšoties darīt labāko no savas puses,  ir izraudzījušās delegātus Latvijas draudžu savienības kongresam, lai viņi izdarītu iespējami labākās izvēles un pieņemtu gudrākos lēmumus. Kopumā kongresam ir pieteikti 117 delegāti no Latvijas draudzēm, draudžu savienības darbiniekiem un Baltijas ūnijas padomes. Tāpat ir izraudzīti un apstiprināti arī 18 goda viesi (bez balsošanas tiesībām).
 
Katrs jauns kongress, protams, nes sev līdzi arī pārmaiņas, un domāju, ka šis kongress nebūs izņēmums. No jauna izraudzītajai komandai un tās vadītājiem būs jāstrādā sarežģītā laikā, kad patiešām nekas vairs “nav neiespējams” jeb, citiem vārdiem sakot, ir “iespējams gandrīz viss”, turklāt jebkurā laikā, vietā un veidā. Laiks, kurā mēs dzīvojam, tiek Bībelē saukts par “gala laiku” jeb laiku pirms Jēzus Kristus godības pilnās atgriešanās. Šis laiks ir pārbagāts ar negaidītiem pārsteigumiem, izciliem viltojumiem, izsmalcinātiem kārdinājumiem un šķietami nebeidzamiem konfliktiem. Tāpat ir jāņem vērā, ka mēs dzīvojam laikā, kad Dieva spēks un godība atklāsies līdzīgi kā tas bija Vasarsvētku dienās, kad draudze piedzīvoja ne tikai lielas grūtības, šķēršļus un vajāšanas, bet arī īpašu Dieva klātbūtni un Svētā Gara vadību.
 
Mans novēlējums mums visiem šoreiz būs no apustuļa Pētera 2. vēstules.
 
“Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas…Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, 
dievbijībā brālību, brālībā mīlestību.”  (2. Pētera 1:3-7) 
 
Turpināsim lūgt pēc gudrības no augšienes un Dieva Gara vadības.
 
Vilnis Latgalis
Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienības bīskaps

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019