Review and Herald izdevniecībai jauna vadība

8. maijs, 2018 | Adventist Review

Padome ievēl jaunus vadītājus
 
Review and Herald Publishing Association padome ievēlēja Bredu Dž. Torpu (Brad J. Thorp) par jauno izdevniecības prezidentu un Melindu Dž. Vordenu (Melinda J. Worden) viceprezidentes amatā. Savos amatos viņi stājās 2018. gada 16. aprīlī.
 
No 2016. gada Torps ir kalpojis Ģenerālkonferencē un palīdzējis Tedam Vilsonam, Septītās dienas Adventistu baznīcas prezidentam, darbojoties evaņģēlija izplatīšanas jomā. Torps šajā darbā uz nepilnu slodzi plāno darboties arī turpmāk, papildus saviem jaunajiem pienākumiem izdevniecībā Review and Herald (R&H). Iepriekš viņš 22 gadu garumā bija Adventistu televīzijas kanāla Hope Channel prezidents. Laikā, kad Torps vadīja Hope Channel telekanālu, tas izauga no mazas raidstacija 1990. gados līdz vispasaules televīzijas kanālam ar pārraidēm daudzās valstīs un valodās.
 
“Jau no mūsu baznīcas sākuma, Review and Herald ir devis lielu atbalstu evaņģelizācijai un misijas darbam,” skaidro Torps. “Digitālajā laikmetā, es ticu, Review and Herald piedāvās vēl vairāk materiālus, kuri ir viegli pieejami mūsu draudzes locekļiem visā pasaulē, lai mūsu misijas darbs ietu plašumā. Ar Dieva svētību, kad mēs drosmīgi izmantojam visus resursus, kuri mums ir pieejami, es ticu, ka Dievs palīdzēs ikvienam visā pasaulē uzzināt par Jēzus drīzo atgriešanos.”
 
Melinda Vordena uzsāka savu darbu Review and Herald jau 1995. gadā. Pēdējā laikā viņas pārziņā bija izdevniecības operacionālā vadība. Iepriekš viņa ir kalpojusi arī vairākos citos amatos šajā izdevniecībā un labi pārzina R&H aktivitātes un izdevniecības darbu.
 
“Es jūtos pagodināta pieņemot šo jauno amatu un turpinot būt daļa no Review and Herald,” teica Vordena. “Grāmatas, žurnāli, mūzika, māksla un audio-vizuālie materiāli, kurus izdevis Review and Herald, mūsu visu dzīvēs ir ar īpašu nozīmi. Daudzi no mums, atgriežoties pagātnē, sapratīs, ka mūsu pirmā izpratne par Dieva vēsti nāca no kāda materiāla, kuru ir publicējis Review and Herald. Tā ir Dieva izdevniecība, un es ar prieku skatos uz iespēju turpināt Viņa darbu, sasniegt un aizskart vēl daudzu cilvēku sirdis.”
 
Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonference ir uzturējusi Review and Herald izdevniecību, tai skaitā tās intelektuālo īpašumu. Izdevniecība ir Ģenerālkonferences institūcija, kura darbojas ar ierobežotām izdevniecības jaudām un par spīti tam, ka R&H nav pašai savas centrālās tipogrāfijas.
 
Līdz šim kā R&H prezidents kalpoja Roberts Lemons, kurš iepriekš strādāja kā Ģenerālkonferences mantzinis.
 
“Mēs esam ļoti pateicīgi Bobam Lemonam par viņa labo un centīgo darbu laikā, kas R&H bija ļoti sarežģīts un grūts,” teica Vilsons, kurš ir arī Review and Herald izdevniecības padomes vadītājs. “Bet Bobs vēlas atkāpties no darba izdevniecībā, lai varētu pilnīgāk izbaudīt savu sen pelnīto atpūtu.”
 
Skatoties no pagātnes uz nākotni, Vilsons piebilda: “Review and Herald ilgstoši ir pasludinājis Adventes patiesību, un mēs esam ļoti pateicīgi par šo mantojumu, kurš nebeigsies. Mēs vēlamies R&H vest virzienā, kurš būs izpalīdzīgs un resursiem bagāts un palīdzēs vispasaules Adventes kustībai izplatīt triju eņģeļu vēsti.”
 
Vilsons uzsvēra, ka “Review and Herald pieies līdz šim padarītajam darbam ļoti garīgi, lūdzot Dievu, lai Viņš komandai atklāj, kam ir jātiek darītam, lai nestu slavu Dievam un pasludinātu Adventes vēsti Svētā Gara spēkā.”
 
“Tiks apsvērtas dažādas idejas,” teica Vilsons. “Un mēs aicinām cilvēkus patiesi lūgt par R&H un citu Adventistu izdevniecību darbu, kā arī par citām iestādēm, kuras kalpo kā atbalsta vai resursu centri, lai pasludinātu Kristu, Viņa taisnīgumu, Viņa triju eņģeļu vēsti, Viņa Svētnīcas kalpošanu, Viņa veselības vēsti un Viņa drīzo nākšanu.”
 
Džīna Veilena
 
Avots: Adventist Review

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019